Badania paliw zgodnie z programem zapewnienia jakości według konkluzji BAT 9

Zgodnie z decyzją wykonawczą 2021/2326 Komisji (UE) z dnia 30 listopada 2021 r., ustanawiającą konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT), duże obiekty energetycznego spalania są zobowiązane do wprowadzenia systemu zarządzania środowiskiem. 

W związku z tym, w odniesieniu do wszystkich wykorzystywanych paliw, zgodnie z BAT 9 należy uwzględnić takie elementy programów zapewniania jakości jak wstępna charakterystyka stosowanego paliwa zgodnie z obowiązującymi normami czy też regularne badania jakości. 

Zapraszam do zapoznania się z ofertą naszego laboratorium na wykonywanie badań paliw (węgla, biomasy, oleju opałowego) zgodnie z programem zapewnienia jakości według konkluzji BAT 9. Oferujemy również szerokie możliwości współpracy w obszarze prowadzenia monitoringu jakości paliwa.

Oferta na wykonanie badań paliw