Aktualności

Nadzór inwestorski dla Śląskiego Centrum Logistyki

Nadzór inwestorski dla Śląskiego Centrum Logistyki

W czerwcu 2024 r. „Energopomiar” Sp. z o.o. zawarł umowę na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii na terenie Śląskiego Centrum Logistyki S.A. położonego w Gliwicach przy ul. Portowej 28”....

„Gaz w energetyce” i „Wodór w gospodarce” – relacje

„Gaz w energetyce” i „Wodór w gospodarce” – relacje

Zapraszamy do przeczytania relacji z konferencji „Gaz w energetyce” oraz „Wodór w gospodarce” na łamach magazynu „Nowa Energia”. XV Konferencja „Gaz w energetyce – realizacja i eksploatacja bloków gazowych i gazowo-parowych” odbyła się w dniach 21-23 maja 2024 r. we...

Szkolenie na temat ESG dla GPEC-u

Szkolenie na temat ESG dla GPEC-u

Energopomiar, wspólnie z UHY ECA i RZM, uczestniczył w roli eksperta podczas czterodniowych warsztatów raportowania zrównoważonego rozwoju zgodnie z najnowszymi standardami ESRS dla Grupy GPEC, energetycznego hubu inżynierskiego na Pomorzu. GPEC od lat podejmuje...

Inżynier Kontraktu dla PEC-Gliwice

Inżynier Kontraktu dla PEC-Gliwice

W dniu 28 czerwca 2024 r. w Gliwicach miała miejsce uroczystość podpisania strategicznego kontraktu pomiędzy trzema wiodącymi firmami: PEC-Gliwice Sp. z o.o., „Energopomiar” Sp. z o.o. oraz Antea Polska S.A. W wyniku rozstrzygniętego przetargu na świadczenie na rzecz...

Energopomiar na IV Kongresie Elektryki Polskiej

Energopomiar na IV Kongresie Elektryki Polskiej

Energopomiar był Partnerem Merytorycznym IV Kongresu Elektryki Polskiej. Kongres został zorganizowany w 105. rocznicę powstania Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Prezes Tomasz Słupik był członkiem Rady Programowej Kongresu i wziął udział w panelu dyskusyjnym pn....

Przedstawiamy ofertę Laboratorium Metrologicznego

Przedstawiamy ofertę Laboratorium Metrologicznego

Laboratorium Metrologiczne to jednostka organizacyjna firmy „Energopomiar” Sp. z o.o., posiadająca akredytację PCA nr AP 131 na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025.  Laboratorium wykonuje wzorcowania: multimetrów, kalibratorów...

Krajowe Forum Interesariuszy Agendy 2030 z udziałem Energopomiaru

Krajowe Forum Interesariuszy Agendy 2030 z udziałem Energopomiaru

„Agenda 2030 – wzrost świadomości – wzrost odpowiedzialności!” pod takim hasłem odbyła się 12 czerwca 2024 r. w Ministerstwie Rozwoju i Technologii VII edycja Krajowego Forum Interesariuszy Agendy 2030, w której uczestniczyły przedstawicielki Energopomiaru. Dr...

Badania odpadów i paliw z odpadów

Badania odpadów i paliw z odpadów

Co roku badamy tysiące próbek odpadów i paliw z odpadów, dostarczając wyniki zarówno producentom paliw alternatywnych, jak i cementowniom, spalarniom czy elektrociepłowniom. Nasze akredytowane laboratorium od lat współpracuje z największymi spalarniami w Polsce,...

Webinary SEG nt. raportowania emisji

Webinary SEG nt. raportowania emisji

W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych zapraszamy na cykl webinariów „Dane na potrzeby ESRS. Webinar „Dane niezbędne do zaraportowania emisji Scope 1 i 2” odbędzie się 19 czerwca 2024 r. w godz. 10:00–11:30. Podczas webinarium zostaną...

Wodór w gospodarce – konferencja online

Wodór w gospodarce – konferencja online

Zapraszamy do udziału w II Konferencji „Wodór w gospodarce”, organizowanej przez Nową Energię w dniu 5 czerwca 2024 r. w formule on-line. W wydarzeniu bierze udział Mateusz Ksiądz, p.o. dyrektora ds. kluczowych klientów w „Energopomiar” Sp. z o.o., z...

Wizyta studentów Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki

Wizyta studentów Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki

W dniu 24 maja 2024 r. Energopomiar odwiedzili studenci energetyki z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Grupę przywitał dr inż. Marcin Mroncz, dyrektor ds. strategii i rozwoju, który zaprezentował profil działalności firmy, możliwości...

Krajowe Forum Interesariuszy Agendy 2030

Krajowe Forum Interesariuszy Agendy 2030

Energopomiar bierze udział w VII edycji Krajowego Forum Interesariuszy Agendy 2030. Tegorocznemu wydarzeniu towarzyszyć będzie hasło Agenda 2030 – wzrost świadomości – wzrost odpowiedzialności! Szczególnie zapraszamy do udziału w warsztacie „Identyfikacja ryzyk...

Dzień Atomowej Kariery z Energopomiarem

Dzień Atomowej Kariery z Energopomiarem

Energopomiar wziął udział w Dniu Atomowej Kariery organizowanym przez Akademię Górniczo-Hutniczą w dniu 20 maja 2024 r. Wydarzenie było częścią Akademickiego Forum Energii Jądrowej, w którym biorą udział podmioty zaangażowane w projekty jądrowe. Była to doskonała...

Seminarium nt. badań biomasy i odpadów

Seminarium nt. badań biomasy i odpadów

W dniu 16 maja 2024 r. w Krakowie Energopomiar uczestniczył w zorganizowanym przez firmę LECO seminarium „Biomasa i odpady – nowe wyzwania w analizie biopaliw i paliw alternatywnych w okresie transformacji energetycznej”. Naszą firmę reprezentowały: Magdalena Winkler,...

Środowisko i klimat w raporcie ESG – zasoby wodne i morskie

Środowisko i klimat w raporcie ESG – zasoby wodne i morskie

Na co powinna zwrócić uwagę spółka raportująca zrównoważony rozwój w obszarze celów związanych z zasobami wodnymi i morskimi? Przedsiębiorstwo wskazuje, czy i w jaki sposób jego cele odnoszą się do: zarządzania istotnymi skutkami, zagrożeniami i szansami związanymi z...

Energopomiar w Związku Producentów Paliw z Odpadów i Biomasy

Energopomiar w Związku Producentów Paliw z Odpadów i Biomasy

Z dniem 14 maja 2024 r. Energopomiar został przyjęty w poczet członków Związek Producentów Paliw z Odpadów i Biomasy. Dziękujemy za uznanie i liczymy na owocną współpracę! Głównym celem ZPPOB jest wzmocnienie i rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym, a także...

Energopomiar na konferencji „Gaz w energetyce”

Energopomiar na konferencji „Gaz w energetyce”

Zapraszamy na XV Konferencję „Gaz w energetyce – realizacja i eksploatacja bloków gazowych i gazowo-parowych”, która odbędzie się w dniach 21-23 maja 2024 r. we Wrocławiu. Wśród prelegentów nasi eksperci: Szymon Pająk, kierownik Działu Automatyki – Gwarantowane...

Środowisko i klimat w raporcie ESG – zużycie wody w ESRS-E3

Środowisko i klimat w raporcie ESG – zużycie wody w ESRS-E3

Czy wiesz, co obejmuje wymóg standardów raportowania zrównoważonego rozwoju E3-4 – Zużycie wody w ESRS-E3? Wymóg E3-4 – Zużycie wody w ESRS-E3 obejmuje: całkowite zużycie wody w m3; całkowite zużycie wody w m3 na obszarach o istotnym zagrożeniu wodnym, w tym na...

Zmiany w Zarządzie firmy „Energopomiar” Sp. z o.o.

Zmiany w Zarządzie firmy „Energopomiar” Sp. z o.o.

W dniu 30 kwietnia 2024 r. Rada Nadzorcza Energopomiaru podjęła decyzję o powołaniu na XII kadencję jednoosobowego Zarządu Spółki. Na stanowisko Prezesa Zarządu „Energopomiar” Sp. z o.o. z dniem 1 maja 2024 r. został powołany Tomasz Słupik, dotychczasowy dyrektor...

Konkurs „Pomysł z potencjałem” rozstrzygnięty

Konkurs „Pomysł z potencjałem” rozstrzygnięty

W drugiej edycji konkursu dla pracowników Energopomiaru pt. „Pomysł z potencjałem” nagrodę w wysokości 25 000 zł otrzymał Bartłomiej Dziubek za pracę „Algorytm wyznaczający przyszłe ceny spot energii elektrycznej w wybranym horyzoncie czasowym w...

Publikacje nt. raportowania zrównoważonego rozwoju

Publikacje nt. raportowania zrównoważonego rozwoju

Polecamy najnowsze artykuły kierowniczki Biura Projektów Innowacyjnych w „Energopomiar" Sp. z o.o., Patrycja Żupy-Marczuk, poświęcone raportowaniu ESG zgodnie z europejskimi standardami raportowania zrównoważonego rozwoju w obszarze środowiskowym. Pierwszy...

Przegląd zintegrowanego systemu zarządzania za 2023 rok

Przegląd zintegrowanego systemu zarządzania za 2023 rok

W dniu 19 kwietnia 2024 r. odbył się doroczny przegląd zintegrowanego systemu zarządzania Energopomiaru. Pierwsza część spotkania, prowadzona w trybie hybrydowym przez prezesa Zarządu, Dyrektora Technicznego oraz Dyrektora ds. strategii i rozwoju, miała charakter...

Energopomiar na GeoPikniku

Energopomiar na GeoPikniku

W dniu 19 kwietnia 2024 r. Energopomiar uczestniczył w III edycji GeoPikniku na Żylecie, wydarzeniu popularno-naukowym promującym nauki o Ziemi. W części inauguracyjnej wystąpił dr Jakub Glapan z „Energopomiar” Sp. z o.o. z wykładem pn. „Przyrodnik – hobby czy zawód?...