Logo „Energopomiar” Sp. z o.o.

I Konferencja Energopomiaru

Energetyczna transformacja w praktyce

kiedy

18–20 maja 2022 r.

gdzie

Zamek Janów Podlaski****

Szanowni Państwo,

W dniach 18–20 maja 2022 r. w hotelu Zamek Janów Podlaski odbędzie się I Konferencja Energopomiaru pn. Energetyczna transformacja w praktyce. Energopomiar posiada bogate, kilkudziesięcioletnie doświadczenie w dzieleniu się wiedzą podczas sympozjów i szkoleń, jednak jest to pierwsza – i niezmiernie dla nas ważna – konferencja po przerwie spowodowanej pandemią oraz po reorganizacji naszej Spółki i ogłoszeniu nowej strategii.

Tematyka konferencji skupiona będzie wokół nowych wyzwań rynkowych i środowiskowych stawianych przed sektorami energetycznym, przemysłowym i ciepłowniczym w dobie transformacji energetycznej zachodzącej w naszym kraju i Europie. Jednym z kluczowych tematów będzie zrównoważone podejście do planowania inwestycji i taksonomia UE.

Serdecznie zapraszamy do spotkania z nami 

Zespół Energopomiaru

 

program

17.00

Rozpoczęcie rejestracji uczestników

19.00

Kolacja grillowa

9.00

Otwarcie konferencji – Robert Witek, Prezes Zarządu „Energopomiar” Sp. z o.o.

Referat wprowadzający – Tomasz Słupik, Dyrektor Techniczny „Energopomiar” Sp. z o.o.

Panel 1.

Zrównoważone inwestycje

Pozwolenia środowiskowe a transformacja energetyczna na przykładzie ZE PAK S.A.

Dariusz Janigacz, „Energopomiar” Sp. z o.o.,
Paweł Szadek, ZE PAK S.A.

Green compliance – jak zarządzać ryzykami środowiskowymi

Karol Szymańczyk, Dentons

Finansowanie inwestycji energetycznych zgodnie z nową taksonomią UE

Prelegent w trakcie uzgodnień

Taksonomia w ujęciu technicznych kryteriów kwalifikacyjnych
Patrycja Żupa-Marczuk, „Energopomiar” Sp. z o.o.

Zarządzanie projektami inwestycyjnymi w energetyce i przemyśle

Robert Sic, „Energopomiar” Sp. z o.o.

Aspekty techniczne i środowiskowe na etapie planowania i realizacji inwestycji wykorzystujących paliwa gazowe

Eugeniusz Głowacki, Szymon Pająk, „Energopomiar” Sp. z o.o.

Panel 2.

Ład środowiskowy

Graniczne wielkości emisji BAT-AELs w świetle przeprowadzonych procesów inwestycyjnych i remontowych dla instalacji spalających paliwa stałe

Eugeniusz Głowacki, „Energopomiar” Sp. z o.o.

Zalecenia eksploatacyjne dla instalacji oczyszczania spalin na postawie doświadczeń pomiarowych

Grzegorz Werner, „Energopomiar” Sp. z o.o.

W kierunku spełnienia BAT – od optymalizacji poprzez modernizację i automatyzację oczyszczalni ścieków z IOS

Łukasz Kot, „Energopomiar” Sp. z o.o.

Paweł Gugała, Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.

Zarządzanie zasobami wodnymi zgodnie z nowymi regulacjami

dr Elżbieta Janigacz, „Energopomiar” Sp. z o.o.

Panel 3.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym – rozwiązania dla przemysłu

dr hab. Joanna Kulczycka, prof. nadzw.
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energia PAN

Wykorzystanie analizy egzergetycznej i kosztu termoekologicznego do określania śladu środowiskowego na przykładzie wytwarzania energii z różnych źródeł

dr inż. Robert Cholewa, „Energopomiar” Sp. z o.o.

Woda i ścieki w gospodarce o obiegu zamkniętym

Łukasz Kot, Janusz Skwara, „Energopomiar” Sp. z o.o.

Zastosowanie nowoczesnej diagnostyki w planowaniu wydłużonej eksploatacji urządzeń w kontekście zrównoważonego rozwoju

Michał Kwiecień, „Energopomiar” Sp. z o.o., Roman Górecki, Urząd Dozoru Technicznego

Referat wprowadzający moderatora debaty Tomasza Słupika:
Energetyka w nowej odsłonie czy całkowicie nowa rzeczywistość dla gospodarki zrównoważonego rozwoju

Debata ekspercka z udziałem gości.

  • Gospodarka zrównoważonego rozwojujak należy rozumieć to pojęcie i jak powinny wyglądać procesy energetyczne w takiej gospodarce?
  • Czy obecnie dostępne technologie i te wchodzące w fazę komercjalizacji są w stanie wypełnić lukę technologiczną dla scenariusza sukcesywnego odejścia od surowców energetycznych nieodnawialnych?
  • Gdzie spodziewać się należy największych problemów: wytwarzanie energii, ciepłownictwo, przesył energii, procesy przemysłowe, kompetencje?
  • Dostępność surowców nieenergetycznych wykorzystywanych w technologiach „nowej energetyki” – czy należy się jej obawiać?
  • Czy deficyt kompetencji inżynierskich można będzie zniwelować cyfryzacją i zaawansowaną kontrolą procesów?

Udział w debacie potwierdzili między innymi Norbert Grudzień – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych i Transformacji PGE GiEK S.A. oraz Grzegorz Kotte – Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.

Ok. godz. 20.00: Uroczysta kolacja. Koncert Alla Vienna

9.00

Rozpoczęcie obrad

Panel 4.

Wodór w innowacyjnym modelu energetyki

Kogeneracyjny układ wodorowy wspomagany magazynem ciepła

dr inż. Marcin Mroncz, „Energopomiar” Sp. z o.o., 

Karol Tylenda, Enea Ciepło Sp. z o.o.

Możliwości spalania wodoru w turbinach i silnikach gazowych

dr inż. Rafał Czekalski, „Energopomiar” Sp. z o.o.

Transformacja energetyczna w ZE PAK S.A.

Daniel Baliński, ZE PAK S.A.

Perspektywy rozwoju technologii wodorowych

Dariusz Pachniewski, HYnfra

Panel 5.

Perspektywiczne systemy produkcji energii i ciepła

Testy odbiorowe zgodnie z wymaganiami kodeksu sieci NC RfG

Szymon Pająk, „Energopomiar” Sp. z o.o.

Funkcjonalności narzędzi informatycznych wspierających transformację energetyczną – doświadczenia z implementacji systemów TKE i SAI

Mariusz Kusa, „Energopomiar” Sp. z o.o.

Model energetyczny dla m.st. Warszawy w perspektywie roku 2050 uwzględniający warunki elektroprosumeryzmu

dr inż. Piotr Plis, „Energopomiar” Sp. z o.o.

Wykorzystanie technologii jądrowych w ciepłownictwie – analiza badania ankietowego przeprowadzonego wśród polskich elektrociepłowni zawodowych i przemysłowych oraz ciepłowni

Dariusz Dekarz, „Energopomiar” Sp. z o.o.

Około godz. 14.00: Zakończenie obrad. Obiad

prelegenci

Robert Witek

Robert Witek

„Energopomiar” Sp. z o.o.

Tomasz Słupik

Tomasz Słupik

„Energopomiar” Sp. z o.o.

Eugeniusz Głowacki

Eugeniusz Głowacki

„Energopomiar” Sp. z o.o.

dr inż. Marcin Mroncz

dr inż. Marcin Mroncz

„Energopomiar” Sp. z o.o.

Patrycja Żupa-Marczuk

Patrycja Żupa-Marczuk

„Energopomiar” Sp. z o.o.

dr inż. Piotr Plis

dr inż. Piotr Plis

„Energopomiar” Sp. z o.o.

Michał Kwiecień

Michał Kwiecień

„Energopomiar” Sp. z o.o.

Dariusz Janigacz

Dariusz Janigacz

„Energopomiar” Sp. z o.o.

Dariusz Dekarz

Dariusz Dekarz

„Energopomiar” Sp. z o.o.

dr inż. Rafał Czekalski

dr inż. Rafał Czekalski

„Energopomiar” Sp. z o.o.

dr Elżbieta Janigacz

dr Elżbieta Janigacz

„Energopomiar” Sp. z o.o.

Grzegorz Werner

Grzegorz Werner

„Energopomiar” Sp. z o.o.

Karol Szymańczyk

Karol Szymańczyk

Dentons

Robert Sic

Robert Sic

„Energopomiar” Sp. z o.o.

Mariusz Kusa

Mariusz Kusa

„Energopomiar” Sp. z o.o.

Szymon Pająk

Szymon Pająk

„Energopomiar” Sp. z o.o.

Łukasz Kot

Łukasz Kot

„Energopomiar” Sp. z o.o.

Dariusz Pachniewski

Dariusz Pachniewski

HYnfra

Program konferencji
Program

tematyka dobrana do
aktualnej sytuacji na rynku
energetyki

Konferencja wiedza
Wiedza

wysoki poziom
merytoryczny referatów

Konferencja - praktyka
Praktyka

dostęp do szerokiego grona
specjalistów, wymiana
doświadczeń

Program konferencji
Marka

uznanie na rynku, tradycje
inżynierskie, wiarygodność
i kompetencje

II konferencja Energopomiaru

Logo „Energopomiar” Sp. z o.o.

Energopomiar” Sp. z o.o.
ul. gen. J. Sowińskiego 3, 44-100 Gliwice

copyright © 2024 „energopomiar” sp. z o.o. wszelkie prawa zastrzeżone.
Kontakt
Katarzyna Lukoszek

Kierownik Działu Komunikacji Marketingowej

+48 693 694 360