„Energopomiar” Sp. z o.o.

II Konferencja Energopomiaru

Energetyczna transformacja w praktyce

"

kiedy

24–26 maja 2023 r.

gdzie

Zamek Ryn****

Strona Hotelu

Szanowni Państwo,

W dniach 24–26 maja 2023 r. w hotelu Zamek Ryn odbędzie się II Konferencja Energopomiaru pn. Energetyczna transformacja w praktyce. Energopomiar posiada bogate, kilkudziesięcioletnie doświadczenie w dzieleniu się wiedzą podczas sympozjów i szkoleń. Od 2022 roku organizujemy jedno, przekrojowe wydarzenie, które prezentuje doświadczenia naszych ekspertów i zaproszonych gości.

Tematyka konferencji skupiona będzie wokół nowych wyzwań środowiskowych stawianych przed sektorami energetycznym, przemysłowym i ciepłowniczym w dobie transformacji energetycznej.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli koncernów energetycznych, elektrowni, elektrociepłowni zawodowych i przemysłowych, przedsiębiorstw energetyki cieplnej oraz przedsiębiorstw przemysłowych eksploatujących urządzenia energetyczne lub planujących inwestycje we własne źródła energii, a także podmiotów sektora komunalnego, które planują samowystarczalność energetyczną.

Kładziemy silny nacisk na praktyczny zakres tematyczny konferencji, dzięki czemu jest ona uznawana przez uczestników za wartościową. Żaden z prezentowanych referatów nie jest reklamowy – to nasze kluczowe założenie. W trosce o wysoki poziom merytoryczny referatów do ich wygłaszania zapraszamy wyłącznie prelegentów z rozległą wiedzą oraz bogatym doświadczeniem zawodowym.

Nabór uczestników rozpoczynamy w styczniu 2023 r

 

Robert Witek - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny „Energopomiar” Sp. z o.o

Robert Witek

Prezes Zarządu „Energopomiar” Sp. z o.o.

spis referatów

Nowe standardy „zieloności”

Transformacja przedsiębiorstwa energetycznego w praktyce

prelegent w trakcie potwierdzania

Zakres danych wymaganych od spółek energetycznych

dr Mirosław Kachniewski (Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych)

Taksonomia jako mechanizm dekarbonizacji 

Patrycja Żupa-Marczuk (Energopomiar)

Temat w trakcie uzgodnień 

Agnieszka Skorupińska (CMS)

Weryfikacja informacji niefinansowych (w tym taksonomii) z punktu widzenia biegłego rewidenta

Anna Ławniczak (UHY ECA)
Ślad węglowy – praktyczne podejście do oceny
Paulina Siupka (Energopomiar)
Zrównoważone inwestycje energetyczne z perspektywy banków i instytucji finansujących
Wiktor Skowron (Energopomiar)
Wyzwania przed służbami nadzoru inwestycyjnego związane z transformacją energetyczną
Robert Sic (Energopomiar)

Emisje pod kontrolą

Wymagania emisyjne i pomiarowe związane z dostosowaniem do decyzji wykonawczych Komisji ustanawiającej konkluzje BAT

prelegent w trakcie potwierdzania

Problemy eksploatacyjne a wymagania dotrzymania standardów emisji

Grzegorz Werner (Energopomiar)

Zapewnienie jakości pomiarów i kontrola metrologiczna według PN-EN 14181 – studium przypadku

Dominika Kalinowska (Energopomiar)

Wyzwania w dotrzymaniu limitów emisji rtęci

prelegent w trakcie potwierdzania

Dobre praktyki inżynierskie zapewniające efektywność eksploatacji

Eugeniusz Głowacki (Energopomiar)

Powłoki ochronne w absorberach instalacji odsiarczania spalin

prelegent w trakcie potwierdzania (Energopomiar)

Transformacja w gruntach i odpadach

Prowadzenie oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi w praktyce – rekultywacja i remediacja

Michał Sitko (Energopomiar)

Przygotowanie gruntów zdegradowanych i przekształconych do nowych inwestycji (procedury, badania, przykłady) – doświadczenia praktyczne

Magdalena Malara (Energopomiar)
Popioły w GOZ – ścieżka ewolucji (składowanie → odzysk → produkt uboczny → produkt, materiał budowlany)

prelegent w trakcie potwierdzania

Poligeneracja z produktami mineralnymi w energetyce

prelegent w trakcie potwierdzania

Alternatywa ekonomiczno-energetyczna dla generowanych odpadów w procesie produkcji RDF

prelegent w trakcie potwierdzania

Rekultywacja gruntów – nowe kierunki

prelegent w trakcie potwierdzania

Przykład udanej transformacji gminy pogórniczej w kierunku OZE

prelegent w trakcie potwierdzania

Od pobrania do raportu z badań – laboratoryjne wyzwania w analityce odpadów i paliw z odpadów
Magdalena Winkler (Energopomiar)
Gospodarka wodna
Odprowadzanie ścieków do rzek z uwzględnieniem wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej, zwłaszcza w kontekście Planów Gospodarowania Wodami

dr Elżbieta Janigacz (Energopomiar)

Problemy i wyzwania prawne przy realizacji nowego ujęcia wody podziemnej

prelegent w trakcie potwierdzania 

Energia i ciepło – efektywnie

Optymalizacja parametrów produkcji energii i ciepła

prelegent w trakcie potwierdzania (Energopomiar)

Rola pomiarów i systemów monitoringu w ocenie pracy elektrowni i elektrociepłowni

dr inż. Robert Cholewa (Energopomiar)

System informatyczny jako kluczowe narzędzie wsparcia kontroli eksploatacji

Mariusz Kusa (Energopomiar)

Efektywna praca urządzeń pomocniczych (pompy, wentylatory)

Mateusz Kasprzyk (Energopomiar)

Białe certyfikaty – źródło wsparcia dla projektów proefektywnościowych

Mateusz Ksiądz (Energopomiar)

Gwarantowane parametry techniczne układów CHP opartych na silnikach gazowych

Szymon Pająk (Energopomiar)

Nowoczesna diagnostyka elementów ciśnieniowych kotłów i rurociągów w planowaniu efektywnej ich eksploatacji z wykorzystaniem systemów online

Michał Kwiecień (Energopomiar)

Energetyka od nowa

Układ ciepłowniczy z sezonowym magazynem ciepła

dr inż. Rafał Czekalski (Energopomiar)

Sezonowy magazyn ciepła jako integrator technologii ciepłowniczych (studium przypadku)

Mateusz Ksiądz (Energopomiar)

Wodór w innowacyjnych systemach produkcji energii i ciepła

prelegent w trakcie potwierdzania

Ścieżka dekarbonizacji Coal-to-Nuclear dla energetyki i przemysłu

prelegent w trakcie potwierdzania

Czyste technologie węglowe – czy sekwestracja CO2 już się opłaca?

dr inż. Andrzej Kochaniewicz (Energopomiar)

Gwarantowane parametry techniczne układów CHP opartych na silnikach gazowych

Szymon Pająk (Energopomiar)

Rola samorządów w budowaniu modeli energetycznych gmin i powiatów

dr inż. Piotr Plis (Energopomiar)

Woda, ścieki i procesy chemiczne

Bor w ściekach z instalacji mokrego odsiarczania spalin – od odpadu do produktu

Łukasz Kot (Energopomiar)

Gospodarka obiegu zamkniętego kluczem do osiągnięcia samowystarczalności energetycznej w oczyszczalni komunalnej

prelegent w trakcie potwierdzania

Patent na ścieki – rozwiązania mające na celu ograniczanie zużycia wody oraz jej wielokrotne wykorzystanie w procesach technologicznych

prelegent w trakcie potwierdzania

Jak prawidłowo zoptymalizować korekcję w układzie wodno-parowym?

prelegent w trakcie potwierdzania

Badania pilotowe kluczem do doboru optymalnych technologii w gospodarce wodno-ściekowej

prelegent w trakcie potwierdzania

Zastosowanie technologii membranowej przed jonitową stacją demineralizacji

prelegent w trakcie potwierdzania

Alternatywne środki chemiczne w oczyszczalniach IMOS jako remedium na problemy z przerwanym łańcuchem dostaw

prelegent w trakcie potwierdzania

Chemiczne czyszczenie oczyszczalni IMOS – efekty i korzyści eksploatacyjne

prelegent w trakcie potwierdzania

Chemiczne czyszczenie kotłów energetycznych w trakcie eksploatacji

prelegent w trakcie potwierdzania

prelegenci

Eugeniusz Głowacki

Eugeniusz Głowacki

Dyrektor ds. kluczowych klientów

„Energopomiar” Sp. z o.o.
dr Mirosław Kachniewski

dr Mirosław Kachniewski

Prezes Zarządu

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Tomasz Słupik

Tomasz Słupik

Dyrektor Techniczny

„Energopomiar” Sp. z o.o.
dr inż. Marcin Mroncz

dr inż. Marcin Mroncz

Dyrektor ds. strategii i rozwoju

„Energopomiar” Sp. z o.o.
Patrycja Żupa-Marczuk

Patrycja Żupa-Marczuk

Ekspert ds. zrównoważonego rozwoju

„Energopomiar” Sp. z o.o.

dr inż. Piotr Plis

dr inż. Piotr Plis

Ekspert ds. rozwoju

„Energopomiar” Sp. z o.o.
Michał Kwiecień

Michał Kwiecień

Kierownik Działu Diagnostyki Materiałowej

„Energopomiar” Sp. z o.o.
Dariusz Janigacz

Dariusz Janigacz

Kierownik Działu Monitoringu i Doradztwa Środowiskowego

„Energopomiar” Sp. z o.o.
Dariusz Dekarz

Dariusz Dekarz

Dyrektor ds. kluczowych klientów

„Energopomiar” Sp. z o.o.
dr inż. Rafał Czekalski

dr inż. Rafał Czekalski

Główny specjalista ds. analiz energetycznych

„Energopomiar” Sp. z o.o.
dr Elżbieta Janigacz

dr Elżbieta Janigacz

Główny specjalista ds. doradztwa inwestycyjnego

„Energopomiar” Sp. z o.o.
Grzegorz Werner

Grzegorz Werner

Kierownik Działu Pomiarów Emisji i Urządzeń Ochrony Powietrza

„Energopomiar” Sp. z o.o.
Robert Sic

Robert Sic

Dyrektor Biura Doradztwa i Nadzoru Inwestycyjnego

„Energopomiar” Sp. z o.o.
Mariusz Kusa

Mariusz Kusa

Kierownik Działu Diagnostyki Eksploatacyjnej

„Energopomiar” Sp. z o.o.
Szymon Pająk

Szymon Pająk

Ekspert ds. diagnostyki urządzeń energetycznych

„Energopomiar” Sp. z o.o.
Łukasz Kot

Łukasz Kot

Kierownik Działu Technologii Wodno-Chemicznych

„Energopomiar” Sp. z o.o.
Anna Ławniczak

Anna Ławniczak

Dyrektor Departamentu Audytu w Poznaniu

UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp.k.

Mateusz Ksiądz

Mateusz Ksiądz

Główny specjalista ds. analiz energetycznych

„Energopomiar” Sp. z o.o.

Program konferencji
Program

tematyka dobrana do
aktualnej sytuacji na rynku
energetyki

Konferencja wiedza
Wiedza

wysoki poziom
merytoryczny referatów

Konferencja - praktyka
Praktyka

dostęp do szerokiego grona
specjalistów, wymiana
doświadczeń

Program konferencji
Marka

uznanie na rynku, tradycje
inżynierskie, wiarygodność
i kompetencje

Informacje organizacyjne:
24 maja 2023 r.: pokoje dostępne od godz. 16:00. Rejestracja od godz. 17:00. O godz. 19:00 kolacja grillowa.
25 maja 2023 r.: obrady w godzinach 9:00-17:30. Uroczysta kolacja o godz. 20:00.
26 maja 2023 r.: obrady w godz. 9:00-12:30 będą odbywały się w dwóch salach równolegle, ok. 12:30 lunch.

Weź udział w konferencji!

Energopomiar posiada wieloletnie tradycje w przekazywaniu wiedzy i integracji środowiska branżowego za pośrednictwem konferencji i publikacji naukowo-technicznych

Nabór uczestników rozpoczynamy w styczniu 2023 r.

Bądź na bieżąco z informacjami nt. konferencji

Wybrane opinie uczestników konferencji Energopomiaru
Najbardziej merytoryczna konferencja, w jakiej uczestniczyłem

Bardzo kompetentni prelegenci, bardzo ciekawe i konkretne informacje

Konferencja zorganizowana perfekcyjnie!

Bardzo dobre forum w zakresie wymiany doświadczeń i sprawdzenia wiedzy

Ogólnie bardzo wysoki poziom i bogaty empiryczny materiał

Logo „Energopomiar” Sp. z o.o.

Energopomiar” Sp. z o.o.
ul. gen. J. Sowińskiego 3, 44-100 Gliwice

copyright © 2022 „energopomiar” sp. z o.o. wszelkie prawa zastrzeżone.
Kontakt
Katarzyna Lukoszek
Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej

+48 693 694 360