„Energopomiar” Sp. z o.o.

II konferencja Energopomiaru

Energetyczna transformacja
w praktyce

kiedy

24–26 maja 2023 r.

gdzie

Hotel Zamek Ryn****

Strona Hotelu

Szanowni Państwo,

W dniach 24–26 maja 2023 r. w hotelu Zamek Ryn odbędzie się II Konferencja Energopomiaru pn. Energetyczna transformacja w praktyce. Energopomiar posiada bogate, kilkudziesięcioletnie doświadczenie w dzieleniu się wiedzą podczas sympozjów i szkoleń. Od 2022 roku organizujemy jedno, przekrojowe wydarzenie, które prezentuje doświadczenia naszych ekspertów i zaproszonych gości.

Tematyka konferencji skupiona będzie wokół nowych wyzwań środowiskowych stawianych przed sektorami energetycznym, przemysłowym i ciepłowniczym w dobie transformacji energetycznej.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli koncernów energetycznych, elektrowni, elektrociepłowni zawodowych i przemysłowych, przedsiębiorstw energetyki cieplnej oraz przedsiębiorstw przemysłowych eksploatujących urządzenia energetyczne lub planujących inwestycje we własne źródła energii, a także podmiotów sektora komunalnego, które planują samowystarczalność energetyczną.

Kładziemy silny nacisk na praktyczny zakres tematyczny konferencji, dzięki czemu jest ona uznawana przez uczestników za wartościową. Żaden z prezentowanych referatów nie jest reklamowy – to nasze kluczowe założenie. W trosce o wysoki poziom merytoryczny referatów do ich wygłaszania zapraszamy wyłącznie prelegentów z rozległą wiedzą oraz bogatym doświadczeniem zawodowym.

 

Robert Witek - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny „Energopomiar” Sp. z o.o

Robert Witek

Prezes Zarządu „Energopomiar” Sp. z o.o.

spis referatów

Nowe standardy „zieloności”

Zrównoważona transformacja sektora energetyki i ciepłownictwa w nowej perspektywie

Tomasz Słupik (Energopomiar)

Transformacja przedsiębiorstwa energetycznego w praktyce

Waldemar G. Roszak (ZE PAK SA)

Zakres danych wymaganych od spółek energetycznych

dr Mirosław Kachniewski (Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych)

Taksonomia jako mechanizm dekarbonizacji. Case study: Gazowe paliwa kopalne – ocena zgodności z technicznymi kryteriami kwalifikacji

Patrycja Żupa-Marczuk (Energopomiar)

Minimalne gwarancje jako element badania zgodności z Taksonomią UE

Agnieszka Skorupińska (CMS)

Weryfikacja informacji niefinansowych (w tym taksonomii) z punktu widzenia biegłego rewidenta

Anna Ławniczak (UHY ECA)
Ślad węglowy – praktyczne podejście do oceny
Paulina Siupka (Energopomiar)

Nadzór inwestycyjny w obliczu transformacji energetyki i ciepłownictwa

Robert Sic (Energopomiar)

Emisje pod kontrolą

Rewizja Dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (IED)

Michał Jabłoński (Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie)

Problemy eksploatacyjne a wymagania dotrzymania standardów emisji

Grzegorz Werner (Energopomiar)

Zapewnienie jakości pomiarów i kontrola metrologiczna według PN-EN 14181 – studium przypadku

Dominika Kalinowska (Energopomiar)

Dobre praktyki inżynierskie zapewniające efektywność eksploatacji

Eugeniusz Głowacki (Energopomiar)

Transformacja w gruntach i odpadach

Przygotowanie gruntów zdegradowanych i przekształconych, w tym składowisk, do nowych inwestycji – rekultywacja i remediacja

Michał Sitko (Energopomiar)
Magdalena Malara (Energopomiar)

Poligeneracja z produktami mineralnymi w energetyce

dr inż. Tomasz Szczygielski
(Politechnika Warszawska)

Rekultywacja gruntów – nowe kierunki

Paweł Szadek (ZE PAK Spółka Akcyjna)

Anna Zielińska (ZE PAK Spółka Akcyjna)

Od pobrania do raportu z badań – laboratoryjne wyzwania w analityce odpadów i paliw z odpadów
Magdalena Winkler (Energopomiar)

Alternatywa ekonomiczno-energetyczna dla generowanych odpadów w procesie produkcji RDF

Maciej Bernard (SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce)

Gospodarka wodna
Odprowadzanie ścieków do rzek z uwzględnieniem wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej, zwłaszcza w kontekście Planów Gospodarowania Wodami

Agnieszka Stachura-Węgierek (Energopomiar)

Problemy i wyzwania prawne przy realizacji nowego ujęcia wody podziemnej

Mariusz Dyka (Starostwo Powiatowe w Gliwicach)

Pozwolenia wodnoprawne – co należy wiedzieć

Bernadeta Szczotka (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach)

Istotne zagadnienia wodnoprawne z perspektywy prowadzących instalacje – prawo a praktyka

Dawid Krakowiak (kancelaria DLA Piper) Elżbieta Janigacz (Energopomiar)

Energia i ciepło – efektywnie

Wyzwania przed przedsiębiorstwami energetyki cieplnej na drodze do transformacji energetycznej

Grzegorz Zawierucha (PEC – Gliwice Sp. z o.o.)

Rola pomiarów i systemów monitoringu w ocenie pracy elektrowni i elektrociepłowni

dr inż. Robert Cholewa (Energopomiar)

System informatyczny jako kluczowe narzędzie wsparcia kontroli eksploatacji

Mariusz Kusa (Energopomiar)

Mapa drogowa wsparcia NFOŚiGW – promowane rozwiązania i raport doświadczeń Doradcy Technicznego

Mateusz Ksiądz (Energopomiar)

Energetyka od nowa

Układ ciepłowniczy z sezonowym magazynem ciepła

dr inż. Rafał Czekalski (Energopomiar)

Sezonowy magazyn ciepła jako integrator technologii ciepłowniczych (studium przypadku)

Mateusz Ksiądz (Energopomiar)

Czyste technologie węglowe – perspektywy oraz uwarunkowania dla rozwoju sekwestracji CO2 w Polsce

dr inż. Andrzej Kochaniewicz (Energopomiar)

Gwarantowane parametry techniczne układów CHP opartych na silnikach gazowych

Szymon Pająk (Energopomiar)

Rola samorządu w transformacji sektora energetycznego

dr inż. Piotr Plis (Energopomiar)

Sprawiedliwa transformacja regionów węglowych z opcją transformacji Coal-to-Nuclear

dr hab. inż. Łukasz Bartela, Prof. PŚ (Politechnika Śląska)

Woda, ścieki i procesy chemiczne

Bor w ściekach z instalacji mokrego odsiarczania spalin – od odpadu do produktu

Łukasz Kot (Energopomiar)
Krzysztof Polok (PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole)
dr hab. inż., prof. PŚ Agata Jakóbik-Kolon (Politechnika Śląska)

Gospodarka obiegu zamkniętego kluczem do osiągnięcia samowystarczalności energetycznej w oczyszczalni komunalnej

Janusz Skwara (Energopomiar)

Badania pilotowe kluczem do doboru optymalnych technologii w gospodarce wodno-ściekowej

prof. dr hab. inż. Marian Turek (Politechnika Śląska)

Patent na ścieki – rozwiązania mające na celu ograniczanie zużycia wody oraz jej wielokrotne wykorzystanie w procesach technologicznych

Łukasz Kot (Energopomiar)
Janusz Skwara (Energopomiar)

Zastosowanie technologii membranowej przed jonitową stacją demineralizacji

Piotr Glamowski (PGE Energia Ciepła S.A.)

Chemiczne czyszczenie kotłów energetycznych w trakcie eksploatacji

Łukasz Kot (Energopomiar)

Nowoczesne układy pomiarów fizykochemicznych w ciepłownictwie i energetyce

Przemysław Wilaszek (Energopomiar)

Alternatywne środki chemiczne w oczyszczalniach IMOS jako remedium na problemy z przerwanym łańcuchem dostaw

Łukasz Kot (Energopomiar)
Patrycja Malucha (PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik)

Chemiczne czyszczenie oczyszczalni IMOS – efekty i korzyści eksploatacyjne

Łukasz Kot (Energopomiar)

prelegenci

Eugeniusz Głowacki

Eugeniusz Głowacki

Ekspert ds. ochrony środowiska

„Energopomiar” Sp. z o.o.

dr Mirosław Kachniewski

dr Mirosław Kachniewski

Prezes Zarządu

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Tomasz Słupik

Tomasz Słupik

Dyrektor Techniczny

„Energopomiar” Sp. z o.o.
dr inż. Marcin Mroncz

dr inż. Marcin Mroncz

Dyrektor ds. strategii i rozwoju

„Energopomiar” Sp. z o.o.
Patrycja Żupa-Marczuk

Patrycja Żupa-Marczuk

Ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju

„Energopomiar” Sp. z o.o.

dr inż. Piotr Plis

dr inż. Piotr Plis

Ekspert ds. rozwoju

„Energopomiar” Sp. z o.o.
Dariusz Janigacz

Dariusz Janigacz

Kierownik Działu Monitoringu i Doradztwa Środowiskowego

„Energopomiar” Sp. z o.o.
Agnieszka Skorupińska

Agnieszka Skorupińska

Partner, Head of Environmental Law Practice, Coordinator of ESG Team

CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm spółka komandytowa

Anna Ławniczak

Anna Ławniczak

Dyrektor Departamentu Audytu w Poznaniu

UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp.k.

dr inż. Rafał Czekalski

dr inż. Rafał Czekalski

Główny specjalista ds. analiz energetycznych

„Energopomiar” Sp. z o.o.
dr Elżbieta Janigacz

dr Elżbieta Janigacz

Główna specjalistka ds. doradztwa inwestycyjnego

„Energopomiar” Sp. z o.o.

Grzegorz Werner

Grzegorz Werner

Kierownik Działu Pomiarów Emisji i Urządzeń Ochrony Powietrza

„Energopomiar” Sp. z o.o.
Robert Sic

Robert Sic

Dyrektor Biura Doradztwa i Nadzoru Inwestycyjnego

„Energopomiar” Sp. z o.o.
Mariusz Kusa

Mariusz Kusa

Kierownik Działu Diagnostyki Eksploatacyjnej

„Energopomiar” Sp. z o.o.
Szymon Pająk

Szymon Pająk

Ekspert ds. diagnostyki urządzeń energetycznych

„Energopomiar” Sp. z o.o.
Łukasz Kot

Łukasz Kot

Kierownik Działu Technologii Wodno-Chemicznych

„Energopomiar” Sp. z o.o.
Mateusz Ksiądz

Mateusz Ksiądz

Główny specjalista ds. analiz energetycznych

„Energopomiar” Sp. z o.o.

Michał Sitko

Michał Sitko

Ekspert ds. monitoringu środowiska

„Energopomiar” Sp. z o.o.

Magdalena Malara

Magdalena Malara

Główna specjalistka ds. monitoringu środowiska

„Energopomiar” Sp. z o.o.

Paulina Siupka

Paulina Siupka

Specjalistka ds. analiz środowiskowych

„Energopomiar” Sp. z o.o.

Przemysław Wilaszek

Przemysław Wilaszek

Kierownik Działu Automatyki

„Energopomiar” Sp. z o.o.

dr hab. inż. Łukasz Bartela

dr hab. inż. Łukasz Bartela

profesor Politechniki Śląskiej

Michał Jabłoński

Michał Jabłoński

Z-ca Dyrektora ds. Ochrony Środowiska

Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie

dr inż. Robert Cholewa

dr inż. Robert Cholewa

Ekspert ds. analiz energetycznych

„Energopomiar” Sp. z o.o.

dr inż. Andrzej Kochaniewicz

dr inż. Andrzej Kochaniewicz

Główny specjalista ds. rozwoju

„Energopomiar” Sp. z o.o.

Agnieszka Stachura-Węgierek

Agnieszka Stachura-Węgierek

Specjalistka ds. analiz środowiska

„Energopomiar” Sp. z o.o.

Grzegorz Zawierucha

Grzegorz Zawierucha

Dyrektor ds. technicznych

PEC – Gliwice Sp. z o.o.

Maciej Bernard

Maciej Bernard

Kierownik Działu Konsultingu Środowiskowego

SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce

Dawid Krakowiak

Dawid Krakowiak

Leader of Environmental Practice, Senior Associate

DLA Piper

Waldemar G. Roszak

Waldemar G. Roszak

Kierownik Wydziału Głównego Energetyka i Paliw

ZE PAK SA

Program konferencji
Program

tematyka dobrana do
aktualnej sytuacji na rynku
energetyki

Konferencja wiedza
Wiedza

wysoki poziom
merytoryczny referatów

Konferencja - praktyka
Praktyka

dostęp do szerokiego grona
specjalistów, wymiana
doświadczeń

Program konferencji
Marka

uznanie na rynku, tradycje
inżynierskie, wiarygodność
i kompetencje

informacje organizacyjne

24

maja

środa

2023 r.

Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00.
Rejestracja na konferencję i wydawanie pakietów konferencyjnych od godz. 17:00.

Od godz. 19:00 do 23:00 kolacja grillowa w Gościńcu Ryński Młyn.

Do wydarzenia pozostało

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

25

maja

czwartek

2023 r.

Śniadanie od godz. 7:00.
Obrady w godzinach 9:00–18:00, w tym o godz. 14:00 obiad. Serwis kawowy dostępny przez cały czas trwania obrad.

Panele tematyczne:

  • Nowe standardy „zieloności”.
  • Emisje pod kontrolą.
  • Transformacja w gruntach i odpadach.
  • Gospodarka wodna.

Uroczysta kolacja i koncert od godz. 20:00.

26

maja

piątek

2023 r.

Śniadanie od godz. 7:00.
Obrady w godz. 9:00–12:30 będą odbywały się w dwóch salach równolegle.

Panele tematyczne:

  • Energetyka od nowa.
  • Woda, ścieki i procesy chemiczne.
  • Energia i ciepło – efektywnie.

Serwis kawowy dostępny przez cały czas trwania obrad. Lunch od godz. 12:40.
Doba hotelowa kończy się o godz. 12:00.

cennik

Kontakt

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej

kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

Kontakt w sprawie płatności i fakturowania:

Magdalena Wołosz

Główna specjalistka ds. umów i rozliczeń
Dział Umów i Rozliczeń

tel. +48 32 237 62 44
kom. +48 517 894 345
e-mail: mwolosz@energopomiar.com.pl

Weź udział w konferencji!

Energopomiar posiada wieloletnie tradycje w przekazywaniu wiedzy i integracji środowiska branżowego za pośrednictwem konferencji i publikacji naukowo-technicznych

Wybrane opinie uczestników konferencji Energopomiaru
Najbardziej merytoryczna konferencja, w jakiej uczestniczyłem

Bardzo kompetentni prelegenci, bardzo ciekawe i konkretne informacje

Konferencja zorganizowana perfekcyjnie!

Bardzo dobre forum w zakresie wymiany doświadczeń i sprawdzenia wiedzy

Ogólnie bardzo wysoki poziom i bogaty empiryczny materiał

Newsletter

Zapisz się do newslettera i otrzymuj materiały informacyjne o wydarzeniach Energopomiaru

Logo „Energopomiar” Sp. z o.o.

Energopomiar” Sp. z o.o.
ul. gen. J. Sowińskiego 3, 44-100 Gliwice

copyright © 2024 „energopomiar” sp. z o.o. wszelkie prawa zastrzeżone.