O nas

O nas

Energopomiar jest jedyną w Polsce firmą świadczącą tak kompleksowe, eksperckie usługi inżynierskie.

Realizujemy prace pomiarowe i doradcze dla energetyki, ciepłownictwa, sektora komunalnego oraz przemysłu (chemicznego, papierniczego, rafineryjnego, cementowego, wydobywczego, gazownictwa i innych).

Pomagamy klientom w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną środowiska, eksploatacją i diagnostyką urządzeń i instalacji oraz wspieramy w zarządzaniu inwestycjami.

Pracownicy spółki

Spółka zatrudnia około 230 pracowników, wysoko wykwalifikowanych inżynierów i specjalistów wielu dziedzin. Wiedza, doświadczenie i wysokie kompetencje naszych pracowników decydują o pozycji Energopomiaru na rynku.

pracownicy usługi energetyka
Aparatura pomiarowa, sprzęt Energopomiaru

Sprzęt i aparatura

Dbamy o wysoki poziom techniczny wyposażenia pomiarowo-badawczego, oprogramowania i licencji. Posiadamy mobilne laboratoria zabudowane na samochodach ciężarowych, a aparatura pomiarowo-badawcza używana w trakcie pomiarów i testów gwarantuje spełnienie najwyższych kryteriów jakościowych oraz standardów dokładności. Specjalistyczne oprogramowanie umożliwia opracowywanie szczegółowych analiz i raportów

Sprawdź, co oferujemy

Branże

Usługi

Organizacje branżowe

Energopomiar i jego pracownicy są członkami lub przedstawicielami różnych organizacji i stowarzyszeń.

logo Koalicja WCE
logo Koalicja WCE
logo Koalicja WCE
logo Koalicja WCE
logo Koalicja WCE
logo Koalicja WCE