O nas

O nas

Energopomiar jest jedyną w Polsce firmą świadczącą tak kompleksowe, eksperckie usługi inżynierskie.

Realizujemy prace pomiarowe i doradcze dla energetyki, ciepłownictwa, sektora komunalnego oraz przemysłu (chemicznego, papierniczego, rafineryjnego, cementowego, wydobywczego, gazownictwa i innych).

Pomagamy klientom w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną środowiska, eksploatacją i diagnostyką urządzeń i instalacji oraz wspieramy w zarządzaniu inwestycjami.

Pracownicy spółki

Spółka zatrudnia ponad 230 pracowników, wysoko wykwalifikowanych inżynierów i specjalistów wielu dziedzin. Wiedza, doświadczenie i wysokie kompetencje naszych pracowników decydują o pozycji Energopomiaru na rynku.

pracownicy usługi energetyka
Aparatura pomiarowa, sprzęt Energopomiaru

Sprzęt i aparatura

Dbamy o wysoki poziom techniczny wyposażenia pomiarowo-badawczego, oprogramowania i licencji. Posiadamy mobilne laboratoria zabudowane na samochodach ciężarowych, a aparatura pomiarowo-badawcza używana w trakcie pomiarów i testów gwarantuje spełnienie najwyższych kryteriów jakościowych oraz standardów dokładności. Specjalistyczne oprogramowanie umożliwia opracowywanie szczegółowych analiz i raportów

Sprawdź, co oferujemy

Branże

Usługi

Organizacje branżowe

logo Koalicja WCE
logo Koalicja WCE
SEG ESG Partner
logo Koalicja WCE
logo Koalicja WCE
logo Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza
logo Koalicja WCE
porozumienie wodorowe

„Energopomiar” Sp. z o.o. jest członkiem następujących organizacji branżowych:

 • Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska https://www.igeos.pl/pl
 • Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gliwicki http://www.sep.gliwice.pl
 • Polskie Stowarzyszenie Laboratoriów Emisyjnych http://www.psle.pl
 • Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB http://www.pollab.pl
 • Stowarzyszenie Założycielskie Elektroprosumeryzmu (dawniej: Stowarzyszenie Klaster 3×20)
 • Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza
 • Klaster Energii w Gliwicach

Ponadto Energopomiar jest:

 • Partnerem Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie https://www.igcp.pl
 • SEG ESG Partnerem – należymy do grona firm doradczych wyspecjalizowanych w różnych usługach z zakresu zrównoważonego rozwoju i ESG, ustanowionych przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz Fundację Standardów Raportowania https://seg.org.pl

Spółka jest sygnatariuszem:

 • Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej
 • Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu

Energopomiar podpisał deklarację koalicji „Włącz czystą energię dla Polski”, której celem jest podejmowanie promowanie działań służących osiągnięciu neutralności klimatycznej i realizacji założeń Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

www.wlaczczystaenergie.pl