Przewodniczący

Łukasz
Popławski

Zastępca Przewodniczącego

Maciej
Kość

Członek

Małgorzata
Maros

Członek

Jan
Mazurkiewicz

Członek

Krzysztof
Zabrzeski

Zarząd

Robert Witek

Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

Kadra
dyrektorska

Sylwia Rabiega

Dyrektor Finansowy

Tomasz Słupik

Dyrektor techniczny

Robert Sic

Dyrektor Biura Doradztwa i Nadzoru Inwestycyjnego

Marcin Mroncz

Dyrektor ds. strategii i rozwoju

Zespół ds. kluczowych klientów

Dariusz Dekarz

Dyrektor ds. kluczowych klientów

Pion
techniczny – kierownicy działów

Mariusz Kusa

Dział Diagnostyki Eksploatacyjnej

Przemysław Wilaszek

Dział Automatyki

Michał Kwiecień

Dział Diagnostyki Materiałowej

Magdalena Winkler

Centralne Laboratorium

Łukasz Kot

Dział Technologii Wodno-Chemicznych

Grzegorz Werner

Dział Pomiarów Emisji i Urządzeń Ochrony Powietrza

Dariusz Janigacz

Dział Monitoringu i Doradztwa Środowiskowego