Zarząd

Robert Witek

Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

Kadra
dyrektorska

Sylwia Rabiega

Dyrektor Finansowy

Tomasz Słupik

Dyrektor techniczny

Robert Sic

Dyrektor Biura Doradztwa i Nadzoru Inwestycyjnego

Marcin Mroncz

Dyrektor ds. strategii i rozwoju

Zespół ds. kluczowych klientów

Eugeniusz Głowacki

Dyrektor ds. kluczowych klientów

Artur Jasiński

Dyrektor ds. kluczowych klientów

Dariusz Dekarz

Dyrektor ds. kluczowych klientów

Pion
techniczny – kierownicy działów

Mariusz Kusa

Dział Diagnostyki Eksploatacyjnej

Przemysław Wilaszek

Dział Automatyki

Michał Kwiecień

Dział Diagnostyki Materiałowej

Łukasz Kot

Dział Technologii Wodno-Chemicznych

Grzegorz Werner

Dział Pomiarów Emisji i Urządzeń Ochrony Powietrza

Dariusz Janigacz

Dział Monitoringu i Doradztwa Środowiskowego