Zarząd

Robert Witek

Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

Rada Nadzorcza

Przewodniczący

Zbigniew Kajdanowski

Zastępca Przewodniczącego

Łukasz Popławski

Sekretarz

Marian Dziewoński

Członek

Jan Mazurkiewicz

Członek

Piotr
Zborowski

Kadra
dyrektorska

Sylwia Rabiega

Dyrektor Finansowy

Tomasz Słupik

Dyrektor techniczny

Robert Sic

Dyrektor Biura Doradztwa i Nadzoru Inwestycyjnego

Marcin Mroncz

Dyrektor ds. strategii i rozwoju

Zespół ds. kluczowych klientów

Eugeniusz Głowacki

Dyrektor ds. kluczowych klientów

Artur Jasiński

Dyrektor ds. kluczowych klientów

Dariusz Dekarz

Dyrektor ds. kluczowych klientów

Pion
techniczny – kierownicy działów

Mariusz Kusa

Dział Diagnostyki Eksploatacyjnej

Przemysław Wilaszek

Dział Automatyki

Michał Kwiecień

Dział Diagnostyki Materiałowej

Łukasz Kot

Dział Technologii Wodno-Chemicznych

Grzegorz Werner

Dział Pomiarów Emisji i Urządzeń Ochrony Powietrza

Dariusz Janigacz

Dział Monitoringu i Doradztwa Środowiskowego

Katarzyna Wojnar

Centralne Laboratorium