Robert Witek - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny „Energopomiar” Sp. z o.o

Robert Witek

Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
„Energopomiar” Sp. z o.o

Z Energopomiarem związany od 2000 roku. W dniu 10 grudnia 2020 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. Wcześniej przez 10 lat pełnił funkcję Dyrektora Technicznego.

Jako Dyrektor Techniczny odpowiadał za sprzedaż i rozwój pięciu jednostek organizacyjnych Energopomiaru, tj. Zakładu Techniki Cieplnej, Zakładu Chemii i Diagnostyki, Zakładu Ochrony Środowiska, Biura Doradztwa i Nadzoru Inwestycyjnego oraz Centralnego Laboratorium.

W latach 2007–2009 był kierownikiem Zespołu Inżyniera Kontraktu Budowy Bloku 460 MW w PKE S.A. Elektrownia Łagisza, realizowanego w układzie wyspowym.

Karierę w „Energopomiar” Sp. z o.o. rozpoczął w 2000 roku od stanowiska inżyniera pomiarowego, a w 2001 roku został kierownikiem Działu Turbinowego, gdzie zarządzał zespołem pracowników oraz prowadził nadzór merytoryczny w zakresie badań eksploatacyjnych oraz diagnostyki turbin wraz z ich urządzeniami pomocniczymi, układów chłodzenia i pomp. 

Koordynował oraz realizował prace pomiarowe i doradcze w większości polskich elektrowni i elektrociepłowni.

W latach 1999–2000 pracował w firmie zajmującej się wykonawstwem w obszarze rurociągów wody i ścieków, a wcześniej był zatrudniony jako asystent (student doktorant) w Zakładzie Cieplnych Maszyn Przepływowych Politechniki Śląskiej, gdzie w okresie 1998–1999 prowadził zajęcia dydaktyczne z zakresu termodynamiki, siłowni i obiegów parowych, a także nowych technologii wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej.

W 1998 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera na kierunku „Czyste technologie energetyczne”, prowadzonym przez Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Jest absolwentem Studium Menadżerskiego opartego o strukturę MBA w Szkole Głównej Handlowej (2007). Ukończył szereg szkoleń z obszaru zarządzania projektami inwestycyjnymi i prawa zamówień publicznych.

Prywatnie mąż i ojciec dwóch synów. Czas wolny poświęca na swoje pasje: nurkowanie, narciarstwo i podróże.