Robert Witek - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny „Energopomiar” Sp. z o.o

Mariusz Mietelski

Dyrektor Techniczny
„Energopomiar” Sp. z o.o

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Energopomiarze i Grupie GPEC. Od dnia 1 maja 2024 roku pełni funkcję Dyrektora Technicznego w „Energopomiar” Sp. z o.o., gdzie odpowiada za sprzedaż i rozwój Pionu Technicznego.
Od sierpnia 2023 do kwietnia 2024 roku był Dyrektorem ds. kluczowych klientów odpowiedzialnym za rozwój systemów i aplikacji informatycznych oraz usługi w obszarze samowystarczalności energetycznej przedsiębiorstw przemysłowych i jednostek samorządu terytorialnego. W latach 2009–2014 inżynier pomiarowy, następnie do roku 2021 specjalista ds. cieplnych obiektów energetycznych w Energopomiarze. W tym czasie koordynował bądź uczestniczył przy realizacji: Systemu Bilansowania i Nadzoru Eksploatacji TKE, audytów energetycznych, audytów efektywności energetycznej, pomiarów oraz badań turbin i bloków.
W latach 2021–2023 zdobywał doświadczenie w Grupie GPEC, awansując z pozycji menedżerskich do stanowiska Dyrektora Technicznego. Pod jego nadzorem znajdował się pion techniczny obejmujący około 15 jednostek organizacyjnych. Odpowiadał za prowadzenie lub nadzór nad kluczowymi projektami strategicznymi, m.in.: wdrożenie systemu inteligentnej sieci ciepłowniczej i inteligentnych węzłów, opracowanie koncepcji wprowadzenia nowego źródła ciepła (ZTPOK) w gdańskiej sieci ciepłowniczej, wdrożenie automatycznej przepompowni wody sieciowej, optymalizację procesów produkcyjnych wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, a także poprawę efektywności energetycznej. Absolwent kierunku Energetyka na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej.