Przyszłe funkcjonowanie energetyki konwencjonalnej w świetle propozycji zmian dyrektywy IED

W kwietniu 2023 minie rok od przedstawienia przez Komisję Europejską wniosku o zmianie dyrektywy Parlamentu i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, tzw. dyrektywy IED.

W artykule autorzy rozważają, jak propozycja zmian dyrektywy IED może wpłynąć na przyszłe funkcjonowanie energetyki konwencjonalnej. W artykule uwzględniono kluczowe kwestie techniczne mające wpływ na eksploatację instalacji.

Wniosek o zmianę dyrektywy IED może stanowić poważne wyzwanie dla istniejących instalacji. Dodatkowo propozycja Komisji rewolucjonizuje podejście do uzyskiwanych odstępstw i ich przeglądu, tj. zostanie wprowadzona jednolita metodologia dla wszystkich państw członkowskich. Z całą pewnością propozycje rzutować będą na wydłużenie procedury pozyskiwania pozwoleń zintegrowanych.

W celu oceny możliwości spełnienia dolnych poziomów BAT-AEL konieczne jest prześledzenie całego procesu technologicznego oczyszczania spalin oraz zbadanie interakcji i wpływów pomiędzy poszczególnymi instalacjami, tym bardziej że większość z pracujących instalacji podlegała już dostosowaniu do górnych poziomów BAT-AEL i w wielu przypadkach ich dalsza modernizacja jest niemożliwa ze względów technicznych.

Przeprowadzona przez autorów analiza wykazała, że część instalacji, w celu dotrzymania dolnych poziomów BAT-AEL, musiałaby zostać zastąpiona nowymi rozwiązaniami.

inne wiadomości

Nadzór inwestorski dla Śląskiego Centrum Logistyki

W czerwcu 2024 r. „Energopomiar” Sp. z o.o. zawarł umowę na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii na terenie Śląskiego Centrum Logistyki S.A. położonego w Gliwicach przy ul. Portowej 28”....

„Gaz w energetyce” i „Wodór w gospodarce” – relacje

Zapraszamy do przeczytania relacji z konferencji „Gaz w energetyce” oraz „Wodór w gospodarce” na łamach magazynu „Nowa Energia”. XV Konferencja „Gaz w energetyce – realizacja i eksploatacja bloków gazowych i gazowo-parowych” odbyła się w dniach 21-23 maja 2024 r. we...

Szkolenie na temat ESG dla GPEC-u

Energopomiar, wspólnie z UHY ECA i RZM, uczestniczył w roli eksperta podczas czterodniowych warsztatów raportowania zrównoważonego rozwoju zgodnie z najnowszymi standardami ESRS dla Grupy GPEC, energetycznego hubu inżynierskiego na Pomorzu. GPEC od lat podejmuje...