Przyszłe funkcjonowanie energetyki konwencjonalnej w świetle propozycji zmian dyrektywy IED

W kwietniu 2023 minie rok od przedstawienia przez Komisję Europejską wniosku o zmianie dyrektywy Parlamentu i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, tzw. dyrektywy IED.

W artykule autorzy rozważają, jak propozycja zmian dyrektywy IED może wpłynąć na przyszłe funkcjonowanie energetyki konwencjonalnej. W artykule uwzględniono kluczowe kwestie techniczne mające wpływ na eksploatację instalacji.

Wniosek o zmianę dyrektywy IED może stanowić poważne wyzwanie dla istniejących instalacji. Dodatkowo propozycja Komisji rewolucjonizuje podejście do uzyskiwanych odstępstw i ich przeglądu, tj. zostanie wprowadzona jednolita metodologia dla wszystkich państw członkowskich. Z całą pewnością propozycje rzutować będą na wydłużenie procedury pozyskiwania pozwoleń zintegrowanych.

W celu oceny możliwości spełnienia dolnych poziomów BAT-AEL konieczne jest prześledzenie całego procesu technologicznego oczyszczania spalin oraz zbadanie interakcji i wpływów pomiędzy poszczególnymi instalacjami, tym bardziej że większość z pracujących instalacji podlegała już dostosowaniu do górnych poziomów BAT-AEL i w wielu przypadkach ich dalsza modernizacja jest niemożliwa ze względów technicznych.

Przeprowadzona przez autorów analiza wykazała, że część instalacji, w celu dotrzymania dolnych poziomów BAT-AEL, musiałaby zostać zastąpiona nowymi rozwiązaniami.

inne wiadomości

Zapraszamy na trzecie „Efektywne spotkanie z Energopomiarem”

Trzecie w tym roku „Efektywne spotkanie z Energopomiarem” odbędzie się 30 marca o godz. 10:00 📣 Wykład pt. „Wyzwania przed służbami nadzoru inwestycyjnego związane z transformacją energetyczną” przedstawi Robert Sic, Dyrektor Biura Doradztwa i Nadzoru Inwestycyjnego w...

Światowy Dzień Zespołu Downa

„Z nami, nie dla nas" to hasło tegorocznych obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa, który obchodzimy 21 marca. Przesłanie „With Us Not For Us” jest kluczowe dla podejścia do niepełnosprawności opartego na prawach człowieka. Odchodzimy od przestarzałego, wyłącznie...

Przygotowania do Biegu Kolorowych Skarpetek

19 marca 2023 r. odbędzie się II Gliwicki Bieg Kolorowych Skarpetek. Impreza organizowana jest z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa. Energopomiar, który jest jednym z partnerów wydarzenia, będą reprezentować Jarek Piłat z córką, Katarzyna Kusiek i córka Izabeli...