Przyszłe funkcjonowanie energetyki konwencjonalnej w świetle propozycji zmian dyrektywy IED

W kwietniu 2023 minie rok od przedstawienia przez Komisję Europejską wniosku o zmianie dyrektywy Parlamentu i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, tzw. dyrektywy IED.

W artykule autorzy rozważają, jak propozycja zmian dyrektywy IED może wpłynąć na przyszłe funkcjonowanie energetyki konwencjonalnej. W artykule uwzględniono kluczowe kwestie techniczne mające wpływ na eksploatację instalacji.

Wniosek o zmianę dyrektywy IED może stanowić poważne wyzwanie dla istniejących instalacji. Dodatkowo propozycja Komisji rewolucjonizuje podejście do uzyskiwanych odstępstw i ich przeglądu, tj. zostanie wprowadzona jednolita metodologia dla wszystkich państw członkowskich. Z całą pewnością propozycje rzutować będą na wydłużenie procedury pozyskiwania pozwoleń zintegrowanych.

W celu oceny możliwości spełnienia dolnych poziomów BAT-AEL konieczne jest prześledzenie całego procesu technologicznego oczyszczania spalin oraz zbadanie interakcji i wpływów pomiędzy poszczególnymi instalacjami, tym bardziej że większość z pracujących instalacji podlegała już dostosowaniu do górnych poziomów BAT-AEL i w wielu przypadkach ich dalsza modernizacja jest niemożliwa ze względów technicznych.

Przeprowadzona przez autorów analiza wykazała, że część instalacji, w celu dotrzymania dolnych poziomów BAT-AEL, musiałaby zostać zastąpiona nowymi rozwiązaniami.

inne wiadomości

„Odkrywca talentów” dla pracowników Energopomiaru

Zapraszamy pracowników Energopomiaru wraz z żonami/partnerkami do udziału w warsztatach „Odkrywca talentów”, które planowane są w dniach 13–14 października 2023 r. w siedzibie firmy. Celem warsztatów jest wzmocnienie umiejętności poznawania predyspozycji i...

Webinar „Łagodzenie a adaptacja do zmian klimatu”

Już za tydzień szósty webinar z cyklu „Efektywne spotkania z Energopomiarem”. Webinarium „Łagodzenie a adaptacja do zmian klimatu – co oznaczają te cele środowiskowe w ujęciu unijnej taksonomii?”, prowadzone przez dr Magdalenę Skrzyńską, koordynatorkę ds. analiz...

Artykuł o adaptacji do zmian klimatu

Zapraszamy do lektury artykułu naszych ekspertek, który ukazał się w „Energetyce Cieplnej i Zawodowej”. Publikacja dr Magdaleny Skrzyńskiej i Patrycji Żupy-Marczuk ma na celu przybliżenie wybranych aspektów związanych z adaptacją do zmian klimatu w świetle unijnej...