Przyszłe funkcjonowanie energetyki konwencjonalnej w świetle propozycji zmian dyrektywy IED

W kwietniu 2023 minie rok od przedstawienia przez Komisję Europejską wniosku o zmianie dyrektywy Parlamentu i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, tzw. dyrektywy IED.

W artykule autorzy rozważają, jak propozycja zmian dyrektywy IED może wpłynąć na przyszłe funkcjonowanie energetyki konwencjonalnej. W artykule uwzględniono kluczowe kwestie techniczne mające wpływ na eksploatację instalacji.

Wniosek o zmianę dyrektywy IED może stanowić poważne wyzwanie dla istniejących instalacji. Dodatkowo propozycja Komisji rewolucjonizuje podejście do uzyskiwanych odstępstw i ich przeglądu, tj. zostanie wprowadzona jednolita metodologia dla wszystkich państw członkowskich. Z całą pewnością propozycje rzutować będą na wydłużenie procedury pozyskiwania pozwoleń zintegrowanych.

W celu oceny możliwości spełnienia dolnych poziomów BAT-AEL konieczne jest prześledzenie całego procesu technologicznego oczyszczania spalin oraz zbadanie interakcji i wpływów pomiędzy poszczególnymi instalacjami, tym bardziej że większość z pracujących instalacji podlegała już dostosowaniu do górnych poziomów BAT-AEL i w wielu przypadkach ich dalsza modernizacja jest niemożliwa ze względów technicznych.

Przeprowadzona przez autorów analiza wykazała, że część instalacji, w celu dotrzymania dolnych poziomów BAT-AEL, musiałaby zostać zastąpiona nowymi rozwiązaniami.

inne wiadomości

Efektywne zarządzanie energią w przemyśle

Już wkrótce XXII Konferencja Naukowo-Techniczna „Efektywne zarządzanie energią w przemyśle”. Podczas pierwszego dnia wydarzenia Tomasz Słupik, Dyrektor Techniczny w „Energopomiar” Sp. z o.o., przedstawi prezentację pt. „Efektywność energetyczna i gospodarka o...

Środowisko i klimat w raporcie ESG – ujawnienie  E1-6

Czy wiesz, co obejmuje ujawnienie  E1-6? W ramach tego ujawnienia podajemy szereg informacji, w tym m.in.: emisje gazów cieplarnianych zakresu 1 brutto; emisje gazów cieplarnianych zakresu 2 brutto; emisje gazów cieplarnianych zakresu 3 brutto; całkowite emisje...

Wyzwania raportowania rocznego ESG

W dniu 21 lutego 2024 r.  odbył się webinar Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pt. „Wyzwania raportowania rocznego – Raporty za rok 2023 jako baza porównawcza do raportowania pod ESRS”. Podczas webinarium zostały omówione takie zagadnienia jak: zakres...