Strategia społecznej odpowiedzialności Energopomiaru na lata 2023–2027

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy pierwszą strategię społecznej odpowiedzialności Energopomiaru. Zawiera ona cele w trzech obszarach ESG, czyli środowiskowych, społecznych oraz ładu korporacyjnego (Environmental, Social, Governance).

Społeczna odpowiedzialność – inaczej CSR (ang. Corporate Social Responsibility) – to strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach uwzględniają wpływ na społeczeństwo i środowisko. Działania w obszarze CSR podjęliśmy już w 2021 roku i nadaliśmy im szczególne znaczenie, wpisując społeczną odpowiedzialność do biznesowej strategii Spółki na lata 2022–2027. U podstaw decyzji o wdrożeniu CSR w Energopomiarze leżało przekonanie o słuszności włączenia się w działania mające na celu wsparcie zrównoważonego rozwoju.

W wielu kwestiach zaczynamy od podstaw. Stawiamy jednak na zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój, zobowiązując się także do edukowania we wszystkich obszarach ESG swoich pracowników i klientów.
Strategia społecznej odpowiedzialności to nasze formalne zobowiązanie do podążania w kierunku zrównoważonego rozwoju. Wybieramy rozważne, etyczne działanie, z myślą o obecnych interesariuszach oraz przyszłych pokoleniach. Dołączamy do grona firm świadomych swojego wpływu nie tylko na gospodarkę, ale również na otoczenie społeczne, środowisko i klimat.

Naszym celem jest integracja obu strategii – biznesowej i CSR – w 2027 roku i osiągnięcie gotowości do raportowania niefinansowego.

Katarzyna Lukoszek

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej

Cele strategiczne

Cele strategiczne

Prezentacja strategii