agenda 2024

Krajowe Forum Interesariuszy Agendy 2030

Energopomiar bierze udział w VII edycji Krajowego Forum Interesariuszy Agendy 2030. Tegorocznemu wydarzeniu towarzyszyć będzie hasło Agenda 2030 – wzrost świadomości – wzrost odpowiedzialności! Szczególnie zapraszamy do udziału w warsztacie „Identyfikacja ryzyk...