badania biopaliw

Seminarium nt. badań biomasy i odpadów

W dniu 16 maja 2024 r. w Krakowie Energopomiar uczestniczył w zorganizowanym przez firmę LECO seminarium „Biomasa i odpady – nowe wyzwania w analizie biopaliw i paliw alternatywnych w okresie transformacji energetycznej”. Naszą firmę reprezentowały: Magdalena Winkler,...