badania flory i fauny

Analizy przyrodnicze na potrzeby projektów OZE

Energopomiar podpisał umowę na świadczenie usług analiz przyrodniczych na potrzeby projektów inwestycyjnych związanych z OZE dla jednej ze spółek energetycznych. Umowa obejmuje: sporządzenie analizy przyrodniczej dla projektów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie...