Wpisy dla słowa kluczowego

badania

Nasz pracownik z tytułem doktora

W dniu 20 grudnia 2023 roku na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się obrona rozprawy doktorskiej Łukasza Kota. Serdecznie gratulujemy, składamy wyrazy uznania dla ciężkiej pracy włożonej w uzyskanie tytułu doktora. Życzymy dalszych sukcesów oraz...

O wyzwaniach pomiarów i badań w Klubie POLLAB

Jakub Cichoń z Działu Monitoringu i Doradztwa Środowiskowego w „Energopomiar” Sp. z o.o. uczestniczył w spotkaniu Sekcji Ochrony Środowiska Klubu POLLAB. Wydarzenie odbyło się w Warszawie w dniu 11 grudnia 2023 r. Miało charakter szkoleniowo-dyskusyjny i...