EU ETS

Zakłady TPO będą objęte EU ETS

Decyzją Parlamentu Europejskiego już od 2026 roku spalarnie odpadów komunalnych mają zostać włączone do unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 (EU ETS). Termiczne przekształcanie odpadów na energię może stać się istotną częścią rozwiązania kryzysu...

Energopomiar opracowuje plany neutralności klimatycznej

Energopomiar podpisał kolejne umowy ze spółkami ciepłowniczymi obejmujące sporządzenie planów neutralności klimatycznej na potrzeby przyznania dodatkowych 30% bezpłatnych uprawnień według wytycznych dyrektywy EU ETS oraz dedykowanego aktu delegowanego....