Wpisy dla słowa kluczowego

przegląd strategii

Oferta na najem powierzchni magazynowej

„Energopomiar” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. gen. J. Sowińskiego 3, oferuje na wynajem pomieszczenie magazynowe. Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku.W celu uzyskania dodatkowych informacji lub dokonania wizji lokalnej prosimy o kontakt z...

Remont Sali konferencyjnej

„Energopomiar” Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach zaprasza do udziału w postępowaniu na Remont Sali konferencyjnej w budynku B. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym. W celu umożliwienia uzyskania niezbędnych...

Przegląd strategii Spółki

W dniach 9–10 listopada 2023 roku odbył się przegląd strategii Energopomiaru. W pierwszym dniu spotkania wziął udział prezes zarządu oraz kadra menedżerska wszystkich pionów firmy. Omawiany był stan realizacji planów operacyjnych wynikających ze strategii Spółki na...