środowiskowego i bhp

Przegląd zintegrowanego systemu zarządzania za 2023 rok

W dniu 19 kwietnia 2024 r. odbył się doroczny przegląd zintegrowanego systemu zarządzania Energopomiaru. Pierwsza część spotkania, prowadzona w trybie hybrydowym przez prezesa Zarządu, Dyrektora Technicznego oraz Dyrektora ds. strategii i rozwoju, miała charakter...