system ekspertowy

Nasz pracownik z tytułem doktora

W dniu 20 grudnia 2023 roku na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się obrona rozprawy doktorskiej Łukasza Kota. Serdecznie gratulujemy, składamy wyrazy uznania dla ciężkiej pracy włożonej w uzyskanie tytułu doktora. Życzymy dalszych sukcesów oraz...