Wpisy dla słowa kluczowego

System zarządzania jakością

Przegląd zarządzania w Energopomiarze

W dniu 15 czerwca 2023 r. odbył się przegląd zintegrowanego systemu zarządzania Energopomiaru. Całodzienne spotkanie miało na celu podsumowanie działań za 2022 rok i pierwszy kwartał 2023 roku oraz ocenę stopnia realizacji założonych celów. W przeglądzie zarządzania...

Nowa polityka zintegrowanego systemu zarządzania

Maj obfitował w wiele wydarzeń, a wśród nich warto odnotować przyjęcie nowej polityki zintegrowanego systemu zarządzania. W dniu 2 maja 2023 roku Robert Witek, Prezes Zarządu „Energopomiar” Sp. z o.o., podpisał dokument „Polityka zintegrowanego systemu zarządzania”...