system zarządzania środowiskiem i bhp

Oferta na najem powierzchni magazynowej

„Energopomiar” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. gen. J. Sowińskiego 3, oferuje na wynajem pomieszczenie magazynowe. Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku.W celu uzyskania dodatkowych informacji lub dokonania wizji lokalnej prosimy o kontakt z...

Remont Sali konferencyjnej

„Energopomiar” Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach zaprasza do udziału w postępowaniu na Remont Sali konferencyjnej w budynku B. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym. W celu umożliwienia uzyskania niezbędnych...

Sprzedaż wózka jezdniowego podnośnikowego „LWÓW”

„Energopomiar” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. gen. J. Sowińskiego 3, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż wózka jezdniowego podnośnikowego „LWÓW”.Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku.Oferowany środek trwały można oglądać w terminie...

Przegląd zarządzania w Energopomiarze

W dniu 15 czerwca 2023 r. odbył się przegląd zintegrowanego systemu zarządzania Energopomiaru. Całodzienne spotkanie miało na celu podsumowanie działań za 2022 rok i pierwszy kwartał 2023 roku oraz ocenę stopnia realizacji założonych celów. W przeglądzie zarządzania...

Nowa polityka zintegrowanego systemu zarządzania

Maj obfitował w wiele wydarzeń, a wśród nich warto odnotować przyjęcie nowej polityki zintegrowanego systemu zarządzania. W dniu 2 maja 2023 roku Robert Witek, Prezes Zarządu „Energopomiar” Sp. z o.o., podpisał dokument „Polityka zintegrowanego systemu zarządzania”...