Energopomiar є єдиною компанією в Польщі, що надає такі комплексні, експертні інженерні послуги. 

Послуги

Emission measurements and air protection equipment testing

Вимірювання викидів та засоби захисту повітря

Tests and measurements of power units and equipment

Вимірювання та випробування вузлів та обладнання

Material diagnostics

Діагностика матеріалів

Investment supervision

Інвестиційний контроль

Environmental permits and consulting

Екологічні дозволи та консультації

Environmental monitoring, waste testing and circular economy

Моніторинг навколишнього середовища, дослідження відходів та циркулярна економіка

TKE and SAI – IT Systems

TKE i SAI - інформаційні системи

IT Systems

Water and wastewater technology

Технології водопостачання та водовідведення

RES-related services

Послуги з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ)

Grid Code Tests

Приймальні випробування

Laboratory analysis

Лабораторні аналізи

Energy efficiency

Енергоефективність

Physicochemical measurements

Фізико-хімічні вимірювальні системи

Chemical cleaning

Хімічне очищення та травлення

Hydrogen technologies

Водневі технології

Noise measurements

Вимірювання рівня шуму

Physicochemical measurements

Біомаса - вимірювання та тестування

Physicochemical measurements

Вуглецевий та екологічний слід

Physicochemical measurements

Консультування з питань адаптації до кліматичних змін

Акредитація РСА та сертифікація UDT

Energopomiar має акредитацію РСА № AB 550 відповідно до PN-EN ISO/IEC 17025 для інженерно-екологічної лабораторії (відділ вимірювання викидів та повітрозахисного обладнання, відділ екологічного моніторингу та консультацій, центральна лабораторія) та № AP 131 для лабораторії калібрування. Компанія має сертифікацію Управління технічної інспекції (UDT) для проведення лабораторних випробувань у сфері руйнівного та неруйнівного контролю.

PCA Accreditation Certificate No. AB 550
PCA Accreditation Certificate No. AP 131
RESEARCH LABORATORY RECOGNIZED BY UDT, LBU-112ZNAK-UDT-LBU-112
ЯКІСТЬ

акредитації та перевірені методи тестування

ОБЛАДНАННЯ

сучасне обладнання та мобільні лабораторії

Zespół
ЛЮДИ

команда інженерів та спеціалістів у багатьох галузях

Marka
БРЕНД

компанія, яка викликає довіру та цінується клієнтами