Охорона персональних даних

Шановні друзі,
У зв’язку із застосуванням 25 травня 2018 року Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких даних та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних), на виконання інформаційних зобов’язань Контролера даних – щодо обробки Ваших персональних даних – просимо Вас ознайомитися з такими документами:

Контакт
Інспектор з питань захисту даних – Małgorzata Kałużna
iod@energopomiar.com.pl