Biomasa – pomiary i badania

Біомаса – вимірювання та тестування

Usługa Biomasa – pomiary i badania
Компанія «Energopomiar» виконує аналізи, вимірювання та випробування, щоб відповідати законодавчим вимогам до спалювання біомаси та оцінити вплив спалювання на умови експлуатації електростанцій. Наші послуги також передбачають можливість обліку виробництва з відновлюваних ресурсів.

Аналіз для вибору типу біомаси для спалювання та сумісного спалювання, в тому числі:

аналіз хімічного складу біомаси,

аналіз хімічного складу попелу біомаси,

оцінка впливу змішування первинного палива з біомасою на станцію подачі та підготовки палива,

висновки фахівців про те, чи відповідає використовуване паливо або відходи визначенню біомаси.

Хімічні аналізи проводяться в Центральній лабораторії компанії «Energopomiar», яка має акредитацію РСА № AB 550.
Відбір проб, аналіз та нагляд за процесом сумісного спалювання біомаси та первинного палива.
Оцінка впливу спалювання біомаси на умови роботи котла, енергетичні показники та коефіцієнти викидів.
Консультування з питань нових інвестиційних проєктів. Перевірте послуги
Експлуатаційні випробування для отримання або продовження чинної ліцензії.
Суттєва підтримка при здійсненні обліку енергії, виробленої з ВДЕ, з метою отримання сертифікатів походження.
Вимірювання котлів та допоміжного обладнання.
Розробка концепції методу подачі та обліку біомаси та оцінка виконання метрологічних критеріїв за поточних умов експлуатації на об’єкті, разом з економічним аналізом.
Співпраця у розробці автентифікаційної документації, необхідної для отримання або продовження чинної ліцензії на виробництво енергії з ВДЕ для гібридних систем та установок, що використовують відновлювані види палива як первинне паливо.
Надання висновків щодо автентифікації документів на вимогу Енергетичного регулятора.
Консультації та вимірювальні роботи для забезпечення безпеки спалювання біомаси.
Ми проводимо дослідження для визначення фактичних запасів твердого палива (вугілля та біомаси) на складах на кінець року, півріччя, кварталу або в інші періоди.
Ці роботи охоплюють:

Вимірювання щільності складованого палива.

Вимірювання об'єму складованого палива.

Визначення похибки вимірювання.

Розробка процедур та інструкцій для проведення інвентаризаційних обмірів.

U
При виконанні кожної роботи аналізуються можливості й технічні умови на об’єкті, щоб відповідати вимогам, передбаченим законодавством і нормативними актами.