Pomiary emisji i urządzeń ochrony powietrza

Вимірювання викидів та засоби захисту повітря

Emission measurements and air protection equipment testing

Energopomiar має багаторічний досвід вимірювань викидів шкідливих речовин, гарантійних вимірювань установок сіркоочищення та денітрифікації димових газів, вимірювань електрофільтрів, тканинних фільтрів та іншого природоохоронного обладнання. Ми також проводимо діагностику цих пристроїв, визначаючи їхній подальший термін служби та можливість покращення технічних характеристик.

Ми проводимо експертну роботу, пов’язану з охороною довкілля, супроводжуючи процеси екологічної модернізації та будівництва нових природоохоронних об’єктів.

  • Паралельні вимірювання стаціонарних безперервних систем вимірювання викидів
  • Вимірювання концентрацій та викидів пилово-газових забруднень.
  • Вимірювання ефективності видалення пилу з електрофільтрів та інших пиловловлювальних пристроїв
  • Десульфурація димових газів котлів – вимірювання, випробування, консультації
  • Денітрифікація димових газів – вимірювання, випробування, консультації, перевірки SCR
  • Вимірювання рівня шуму
  • Балансові дослідження та вимірювання викидів ртуті

Акредитована лабораторія

Послуги надаються за акредитацією РСА № AB 550 відповідно до PN-EN ISO/IEC 17025.

Akredytacja PCA AB 550

Вимірювальні прилади та мобільні лабораторії

Accredited testing laboratory

Ми надаємо наші послуги в акредитованій випробувальній лабораторії для безперервного вимірювання викидів шкідливих речовин в атмосферу, оснащеній аналізаторами вихлопних газів останнього покоління з використанням еталонних методів вимірювання. У нас також є мобільні автоматичні системи вимірювання ртуті, призначені для безперервного моніторингу викидів ртуті. Система виконує вимірювання за принципом атомно-флуоресцентної спектроскопії парів холодної ртуті (ang. Cold Vapor Atomic Fluorescence, CVAF).

Наші мобільні лабораторії обладнані для одночасного вимірювання в декількох точках. Обладнання та встановлення апаратури та приладів дозволяють проводити вимірювання незалежно від ситуації та кліматичних умов.

Mobile laboratories