Pomiary hałasu

Вимірювання рівня шуму

Usługa pomiary hałasu
Фахівці компанії «Energopomiar» мають глибокі знання акустичних параметрів різних типів джерел шуму та досвід у вирішенні нестандартних завдань, що виникають при реалізації нових інвестицій.
  • Вимірювання шуму, що випромінюється в навколишнє середовище промисловими об’єктами (включаючи періодичні, гарантійні, перевірчі, інші вимірювання).
  • Розрахунок шумових викидів в навколишнє середовище від наявних та запланованих промислових об’єктів за допомогою програми SoundPlan.
  • Вимірювання та визначення акустичних параметрів обладнання та установок, включаючи акустичну потужність охолоджувальних веж, вентиляторних охолоджувачів і димових труб.
  • Розробка концепцій обмеження шумових викидів у робочому середовищі, а
  • також у зовнішньому середовищі, включаючи: визначення можливостей обмеження шумових викидів, вибір обмежувальних заходів, вибір матеріалів, визначення витрат на виконання звукоізоляції (існує також можливість проєктування запропонованої звукоізоляції та її виконання – за участю підрядників, які співпрацюють з компанією «Energopomiar»).
  • Оцінка ефективності застосованих або спроєктованих засобів глушіння джерел шуму.
  • Вимірювання шуму в робочому середовищі.
  • Визначення виміряних і розрахункових акустичних параметрів приміщень для перебування в них людей.
  • Консультування та надання висновків, зокрема, щодо створення технічного завдання (ТЗ), формулювання гарантійних вимог, процедур приймальних та гарантійних вимірювань тощо.

«Energopomiar» має атестат акредитації № AB 550 у галузі вимірювання шуму в загальному середовищі (промисловий шум), включаючи розрахунковий метод, вимірювання шуму на робочому місці, вимірювання шуму від обладнання відповідно до норм PN-EN ISO 3746 і PN-EN ISO 3744 та DIN 45635, а також вимірювання шуму в приміщеннях, призначених для перебування людей.

Нові розробки та шумові викиди

Плануючи нові проєкти або впроваджуючи нові технологічні рішення на промисловому підприємстві, необхідно не тільки зробити відповідні прогнози, але й забезпечити екологічно безпечні умови контракту. Досвід, накопичений фахівцями «Energopomiar» в роботі над гарантійними зобов’язаннями, дозволяє передбачити та усунути вже на цьому етапі проєкту ризики та проблеми, пов’язані з обсягами шумових викидів під час подальшої експлуатації об’єкту.
Фахівці компанії «Energopomiar» прогнозують обсяги шумових викидів для запланованих проєктів, застосовуючи точний і комплексний підхід до акустичних питань.

Usługa pomiary hałasu
Pomiary hałasu Energopomiar

Переваги наших послуг

Вимірювання шуму, проведені компанією «Energopomiar», дозволяють нашим клієнтам дотримуватися екологічних норм.
Для нових установок вимірювання шуму є важливою частиною оцінки відповідності умовам контракту.
Розрахунки шумових викидів в навколишнє середовище для робочих електростанцій є основою для визначення акустичного впливу електростанції для різних варіантів її роботи, а також для визначення домінантних джерел шуму і виявлення можливостей зменшення шумових викидів з території електростанції.

Галузі промисловості

Ми надаємо послуги з вимірювання рівня шуму та консультації клієнтам з комерційної та промислової енергетики, централізованого теплопостачання, муніципального сектору, а також компаніям, що представляють різні галузі промисловості та сфери послуг.

Energetyka

Енергетика

Energetyka

Опалення

Energetyka

Промисловість

Energetyka

Комунальна сфера