Pomiary i badania bloków i urządzeń

Вимірювання та випробування вузлів та обладнання

Pomiary i badania bloków i urządzeń

Energopomiar виконує теплові випробування та вимірювання енергоблоків, енергетичного та тепломеханічного обладнання. Предметом дослідження є всі типи котлів і турбін, а також допоміжне обладнання, включаючи всі типи млинових агрегатів, вентилятори, помпи, охолоджувачі, системи охолодження і системи централізованого теплопостачання. 

  • Гарантійні випробування та вимірювання.
  • Обстеження та вимірювання до та після модернізації.
  • Випробування та вимірювання до та після ремонту.
  • Експлуатаційні (контрольні, діагностичні) випробування та вимірювання.
  • Дослідження та оптимізаційні вимірювання енергетичного обладнання.
  • Спеціальні вимірювання з використанням трасувальних методів (наприклад, міграція кульок в системах безперервного очищення конденсаторів, вимірювання потоку в закритих і відкритих каналах, включаючи потоки стічних вод в каналах і очисних спорудах).
  • Визначення пускових втрат енергоблоків.
  • Дослідження динамічного стану обертового енергетичного обладнання.

Фахівці Energopomiar готують техніко-економічні аналізи технологічних процесів на комунальних і промислових електростанціях та теплоелектроцентралях, аналізи собівартості виробництва електричної та теплової енергії, а також аналізи собівартості системних послуг і резервів потужності. Ми надаємо консультації з питань енергоефективності, високоефективної когенерації, зеленої енергетики та ринку електроенергії.