Diagnostyka materiałowa

Діагностика матеріалів

Diagnostyka materiałowa
Energopomiar проводить дослідження та виміри за допомогою неруйнівних і руйнівних методів, включаючи: виміри товщини стінок і оксидів, дефектоскопічні дослідження (МТ, ПТ, УЗ), металографічні дослідження з оцінкою ступеня виснаження матеріалу, виміри твердості, дослідження механічних властивостей матеріалів, виміри геометрії елементів.
Ми проводимо профілактику матеріалів, включаючи дослідження кількісного та якісного складу відкладень на внутрішніх і зовнішніх поверхнях теплообміну. Ми здійснюємо виміри, регулювання та ремонт систем кріплення з повним аналізом міцності трубопроводів.
Ми також надаємо послуги, пов’язані з антикорозійним захистом, обслуговуванням обладнання на період зупинки, встановленням хімічних режимів циркуляційного середовища, випробуванням покриттів і гумових футерувань.

Діагностика матеріалів та оцінка стану компонентів тепломеханічного обладнання

Комплексна діагностика трубопроводу з повним аналізом міцності та напружень фактичного стану

Корозійні випробування матеріалів

Обслуговування обладнання, що простоює

Результати належної діагностики та технічного обслуговування обладнання
  • підвищення доступності та експлуатаційної надійності обладнання
  • скорочення витрат завдяки оптимізації процесів
  • зменшення втрат при теплообміні
  • покращення технологічних параметрів
  • збільшення міжремонтних періодів
  • визначення напрямків модернізації або інвестицій
  • подовження терміну служби обладнання
Свідоцтво Управління технічного нагляду
Лабораторія відділу діагностики матеріалів відповідає критеріям вимог стандарту PN‑EN‑ISO/IEC 17025. Лабораторія має свідоцтво Управління технічного нагляду для проведення лабораторних випробувань в обсязі, визначеному статтею 9(2)(5) Закону від 21 грудня 2000 року “Про технічний нагляд”, а саме: руйнівні та неруйнівні випробування виготовлених, відремонтованих або модернізованих технічних пристроїв та матеріалів (свідоцтво лабораторії № LBU-112/07-21).
Znak UDT, LBU-112

Обладнання

Energopomiar має високотехнологічне обладнання, зокрема сканувальний електронний мікроскоп з польовою емісійною гарматою (ПЕГ)(FEG). З його допомогою можна тестувати різні типи матеріалів (окрім біологічних зразків), такі як сухі зразки, порошки, пластмаси, гума, ламінати тощо, а також визначати хімічні елементи матеріалів. Він характеризується високою роздільною здатністю та контрастністю.
Osad eksploatacyjny diagnostyka materialowa
Osad Diagnostyka materialowa
Diagnostyka materialowa

Сканувальний мікроскоп використовується у відділі діагностики матеріалів для:

$

дослідження мікроструктури металевих матеріалів і покриттів - включаючи аналіз компонентів структури, неметалевих включень, осадів, наявності шарів,

$

дослідження мікроструктури з використанням триафолових реплік,

$

мікроаналіз хімічного складу в мікрообластях - EDS,

$

дослідження мікроструктури пластмас,

$

дослідження мікроструктури захисних гумових покриттів.