Екологічний моніторинг, дослідження відходів та циркулярна економіка

Monitoring środowiska
Energopomiar пропонує комплексний екологічний моніторинг поблизу промислових об’єктів та полігонів твердих побутових відходів (ТПВ) на передпроєктній, проєктній та післяпроєктній стадіях:
 • дослідження та вимірювання якості водного середовища
 • безперервні або періодичні вимірювання атмосферного пилу, включаючи вимірювання кількості пилових опадів і концентрації дисперсних частинок
 • дослідження властивостей відходів, що підлягають похованню на полігонах (моніторинг потоку відходів на основі підготовки “базової характеристики” та циклічного проведення “тестів на відповідність”)
 • тестування звалищного газу, включаючи визначення складу та викидів: метану, вуглекислого газу, кисню та оксиду вуглецю
 • дослідження забруднення ґрунтового середовища

Тестування властивостей відходів, в тому числі:

 • репрезентативний відбір зразків відходів
 • дослідження фізичних властивостей (розмір зерен, питома щільність, питома поверхня, водопроникність)
 • дослідження морфологічного складу відходів
 • дослідження природної радіоактивності
 • Підготовка водних екстрактів.
  інтерпретація результатів тестування на основі стандартів та чинного законодавства

Оцінка властивостей відходів з точки зору економічного використання та впливу на навколишнє середовище, в тому числі:

 • оцінка відповідності властивостей відходів вимогам керівних нормативів
  розробка заявок на отримання технічних дозволів
 • висновок про класифікацію відходів згідно з каталогом
 • висновок щодо можливості зміни статусу небезпечних відходів на безпечні
 • підготовка документації для перекласифікації відходів як побічного продукту (повідомлення про відходи як побічний продукт)
 • оцінка впливу господарського використання відходів на навколишнє середовище
Послуги у сфері циркулярної економіки (GOZ)
 • Екологічний аудит виробничого циклу та організації
 • Визначення екологічного сліду (включаючи вуглець та воду) для продукту та організації відповідно до чинних та оголошених норм та стандартів
 • Визначення потенціалу скорочення екологічного сліду (включаючи вуглець і воду)
 • Екологічний аудит областей з виявленим потенціалом для скорочення з визначенням впливу (після потенційного скорочення) на екологічний слід продукту або організації на навколишнє середовище
 • Юридичний та аналітичний супровід офіційних рішень щодо кваліфікації відходів та побічних продуктів
 • Розробка та впровадження спеціалізованих ІТ-систем і додатків для розрахунку екологічного сліду в режимі онлайн
Акредитована лабораторія
Ми проводимо польові та лабораторні роботи відповідно до чинних норм і методологій, викладених у нормативних документах, а також польських і галузевих стандартах. Послуги надаються за акредитацією PCA № AB 550 відповідно до стандарту PN-EN ISE/IEC 17025.

Вимірювальне та випробувальне обладнання

Wyposażenie pomiarowo badawcze
У нас є позашляховики, обладнані лебідками, генераторними установками, занурювальними помпами, пневматичними помповими установками, перистальтичними помпами, компресорами та спеціалізованим обладнанням, таким як портативні газоаналізатори, пиловідсмоктувачі, набори для фільтрації води, набори для польового аналізу (рН-метри, кондуктометри, киснеміри, іономіри, фотометри), високоточне геодезичне обладнання, гідрометричні млини, гідрогеологічні рейки, глибиноміри, обладнання для лабораторних досліджень властивостей матеріалів, ґрунтів та відходів.

Галузі промисловості

Energopomiar надає послуги з екологічного моніторингу, дослідження відходів та економіки замкненого циклу клієнтам з комерційної та промислової генерації електроенергії, централізованого теплопостачання та комунальних послуг, нафтопереробної, хімічної, паперової та сталеливарної промисловості, а також заводів з термічного перероблювання відходів та інших промислових підприємств.
Energetyka

Енергетика

Energetyka

Опалення

Energetyka

Промисловість

Energetyka

Комунальна сфера

Energetyka

Утилізація відходів