Екологічні дозволи та консультації

Pozwolenia środowiskowe i doradztwo
Оператори промислових установок повинні відповідати більш суворим екологічним вимогам – як шляхом адаптації самих установок до нових норм, так і шляхом отримання відповідних дозволів. Закон про охорону навколишнього середовища зобов’язує отримувати інтегровані дозволи та оновлювати їх для нових та наявних об’єктів, які можуть спричинити значне забруднення окремих природних елементів або довкілля в цілому.
Фахівці Energopomiar здійснюють підготовку промислових об’єктів до отримання або внесення змін до інтегрованого дозволу, а також підготовку початкових звітів та отримання екологічних рішень для запланованих проєктів.
Інші дослідження, які ми пропонуємо, включають:
 • Заяви на отримання дозволу на утворення відходів та заяви на отримання дозволу на збирання та оброблення відходів
 • Сертифікати на водопостачання та права на воду, включаючи отримання дозволу на водокористування
 • Звіти про охорону повітря, включаючи отримання дозволу на викиди газів або пилу в повітря або повідомлення
 • Проєкти планів реабілітації з ухваленням рішень

Додаткові випробування

Energopomiar також пропонує проведення випробувань та вимірювань, необхідних для підготовки заявки на отримання інтегрованого дозволу, отримання рішення про стан довкілля або підготовки сертифікатів викидів в атмосферу. Залежно від потреб, до них відносяться:
 • комплексне обстеження стану ґрунтового та водного середовища,
 • екологічні випробування та вимірювання для вимірювання викидів у повітря шкідливих речовин від
 • первинних та вторинних джерел,
  розробка акустичної карти ділянки на основі вимірювань рівня шуму,
 • вимірювання електромагнітного поля,
 • інвентаризації природного середовища.

Поради щодо залучення фінансування

З 2005 року ми консультуємо з питань отримання грантів та пільгових кредитів від європейських та національних фондів. До основних послуг у цій сфері належать:
 • Розробка техніко-економічних обґрунтувань та заявок на фінансування екологічних проєктів
 • Моніторинг реалізації проєктів, що співфінансуються з фондів ЄС та національних фондів, та облік екологічних наслідків інвестицій
Галузі промисловості
Energopomiar надає екологічні консультації та дозвільні послуги клієнтам у сфері енергетики, централізованого теплопостачання та комунального господарства, станціям з перероблення теплових відходів та промисловим компаніям.
Energetyka

Енергетика

Energetyka

Відновлювані джерела енергії

Energetyka

Опалення

Energetyka

Утилізація відходів

Energetyka

Промисловість

Energetyka

Управління водними ресурсами та водовідведенням

Energetyka

Комунальна сфера

Energetyka

Кластери та сфери самозабезпечення