Usługi w zakresie OZE

Послуги у сфері ВДЕ

Usługi w zakresie OZE
 • Техніко-економічний аналіз для суб’єктів господарювання, які планують інвестиції у використання відновлюваних джерел енергії
 • Технічна та екологічна експертиза
 • Екологічний консалтинг – підготовка документації, необхідної для отримання екологічного рішення для запланованих проєктів ВДЕ та підготовка промислових об’єктів/установок для отримання спеціальних дозволів та погоджень (включаючи комплексні дозволи, дозволи на водокористування тощо)
 • Виконання функцій інженера-контрактора (для інвесторів) та незалежного технічного консультанта (послуги, що надаються банкам та фінансовим установам) для будівництва біогазових установок, вітрових електростанцій, енергоблоків та інших об’єктів.
 • Приймальні випробування перед введенням в експлуатацію
 • Підготовка автентифікаційної документації для заявки на отримання ліцензії на виробництво електричної та теплової енергії з відновлюваних джерел
 • Повний спектр хімічних і фізико-хімічних аналізів.
 • Вимірювання викидів в атмосферу від біогазових теплоелектростанцій
 • Вимірювання шуму, що випромінюється в навколишнє середовище від біогазових установок, вітрових електростанцій та інших об’єктів.
 • Вимірювання ефективності газових двигунів, що працюють на біогазі
 • Інвентаризаційні вимірювання твердого палива (включаючи біомасу) на звалищах

Галузі промисловості

Energetyka

Енергетика

Energetyka

Відновлювані джерела енергії

Energetyka

Опалення

Energetyka

Енергетичні кластери та енергетичні кооперативи

Energetyka

Промисловість

Energetyka

Утилізація відходів

Energetyka

Комунальна сфера