Analizy laboratoryjne

Analizy laboratoryjne

analizy laboratoryjne

Wykonujemy analizy chemiczne i fizykochemiczne:

  • paliw (węgle, biomasy, oleje opałowe, paliwa wytworzone z odpadów, koks)
  • wód, ścieków, roztworów absorpcyjnych
  • sorbentów i produktów z instalacji odsiarczania spalin (mączki kamienia wapiennego, wapna hydratyzowanego, gipsu, produktu poreakcyjnego, zawiesiny z absorbera)
  • odpadów paleniskowych, osadów, odpadów różnego pochodzenia
  • gleb
  • osadów z powierzchni rur kotłowych, stali i mosiądzu
  • pyłu zebranego na filtrze
  • wyrobów budowlanych
  • przetworów naftowych

Inne usługi

Analizy paliw
i odpadów paleniskowych do określania emisji CO2

Odpady i paliwa
z odpadów

Akredytacja

Analizy i badania objęte są akredytacją PCA nr AB 550.

Oznaczenia wykonujemy zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi normami (PN, CEN, DIN, ISO) oraz metodami referencyjnymi określonymi polskim prawem. Ciągle poszerzamy obszar naszej działalności zwracając szczególną uwagę na potrzeby Klientów.
Wdrożony i stale doskonalony system zarządzania zgodny z normami PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-ISO 45001, profesjonalny zespół i nowoczesna aparatura dają gwarancję wysokiej wiarygodności i rzetelności wykonywanych przez nas usług.

Wyposażenie

Posiadamy nowoczesne wyposażenie pomiarowe i badawcze, m.in.: analizatory, kalorymetry, spektrometry, analizator zawartości rtęci, chromatografy (cieczowy, gazowy, jonowy).

Wysposażenie analizy laboratoryjne

Kontakt

Magdalena Winkler
Magdalena Winkler

Kierownik Centralnego Laboratorium

kom: +48 517 895 061

e-mail: laboratorium@energopomiar.com.pl

Branże

Energopomiar posiada ogromne doświadczenie w wykonywaniu analiz laboratoryjnych dla branży energetycznej i przemysłowej oraz w sektorze komunalnym. Wykonujemy analizy zarówno dla największych elektrowni systemowych, przedsiębiorstw energetyki cieplnej, zakładów chemicznych, przemysłu papierniczego, spożywczego, drzewnego, produkcji płyt drewnopochodnych, cementowo-wapiennego, jak i przedsiębiorstw produkcyjnych z sektora MŚP.
Energetyka

Energetyka

Energetyka

Odnawialne źródła energii

Energetyka

Ciepłownictwo

Energetyka

Gospodarka odpadami

Energetyka

Przemysł

Energetyka

Gospodarka wodno-ściekowa

Energetyka

Sektor komunalny

Energetyka

Klastry energii i spółdzielnie energetyczne