Analizy laboratoryjne

Formularz zlecenia badań z załącznikami

analizy laboratoryjne

Wypełnij zlecenie wykonania badania, a następnie wybierz odpowiedni załącznik, w zależności od rodzaju materiału i zaznacz, które parametry próbki mamy zbadać.

pobierz

Zlecenie wykonania badań

h
Załącznik 1

Węgiel kamienny, brunatny, koks, przetworzone paliwa stałe

h
Załącznik 2

Wskaźnik emisji CO2 i współczynnik utleniania paliwa

h
Załącznik 3

Biopaliwo stałe, biomasa stała

h
Załącznik 4

Paliwa wtórne – SRF

h
Załącznik 5

Surowce do produkcji paliw z odpadów, odpady

h
Załącznik 6

Odpady paleniskowe

h
Załącznik 7

Surowce, materiały budowlane

h
Załącznik 8

Popiół lotny do betonu

h
Załącznik 9

Kruszywa

h
Załącznik 10

Sorbenty

h
Załącznik 11

Gleby, grunty

h
Załącznik 12

Gips

h
Załącznik 13

Produkty poreakcyjne PPR

h
Załącznik 14

Osady

h
Załącznik 15

Oleje i materiały smarne

h
Załącznik 16

Paliwa ciekłe, inne przetwory naftowe

h
Załącznik 17

Wody, ścieki

h
Załącznik 18

Wyciągi wodne z odpadów, osadów

h
Załącznik 19

Tworzywa sztuczne i gumy

h
Załącznik 20

Środowisko ogólne – gazy odlotowe

h
Załącznik 21

Test zgodności Zał. nr 2

h
Załącznik 22

Test zgodności Zał. nr 3.

h
Załącznik 23

Test zgodności Zał. nr 4

h
Załącznik 24

Test zgodności Zał. nr 5