Analizy laboratoryjne

Formularz zlecenia badań z załącznikami

analizy laboratoryjne

Wypełnij zlecenie wykonania badania, a następnie wybierz odpowiedni załącznik, w zależności od rodzaju materiału i zaznacz, które parametry próbki mamy zbadać.

pobierz

Zlecenie wykonania badań

pobierz

Ogólne warunki zamówienia

h

Załącznik 1 – Węgiel kamienny, brunatny, koks, przetworzone paliwa stałe

h

Załącznik 2 – Wskaźnik emisji CO2 i współczynnik utleniania paliwa

h

Załącznik 3 – Biopaliwo stałe, biomasa stała

h

Załącznik 4 – Paliwa wtórne – SRF

h

Załącznik 5 – Surowce do produkcji paliw z odpadów, odpady

h

Załącznik 6 – Odpady paleniskowe

h

Załącznik 7 – Surowce, materiały budowlane, popiół lotny

h

Załącznik 8 – Popiół lotny do betonu

h

Załącznik 9 – Kruszywa

h

Załącznik 10 – Sorbenty

h

Załącznik 11 – Gleby, grunty

h

Załącznik 12 – Gips

h

Załącznik 13 – Produkty poreakcyjne PPR

h

Załącznik 14 – Osady

h

Załącznik 15 – Paliwa ciekłe, inne przetwory naftowe i odpady

h

Załącznik 16 – Wody, ścieki

h

Załącznik 17 – Wyciągi wodne z odpadów, osadów

h

Załącznik 18 – Tworzywa sztuczne i gumy

h

Załącznik 19 – Środowisko ogólne – gazy odlotowe

h

Załącznik 20 – Test zgodności Zał. nr 2

h

Załącznik 21 – Test zgodności Zał. nr 3.

h

Załącznik 22 – Test zgodności Zał. nr 4

h

Załącznik 23 – Test zgodności Zał. nr 5

h

Załącznik 24 – Wyciągi wodne

Kontakt

Magdalena Winkler
Magdalena Winkler

Kierownik Centralnego Laboratorium

kom: +48 517 895 061

e-mail: laboratorium@energopomiar.com.pl