Badania laboratoryjne odpadów i paliw z odpadów

Kompleksowe usługi w obszarze badań laboratoryjnych odpadów i paliw z odpadów

Badania laboratoryjne odpadów i paliw z odpadów
Badaniem odpadów i paliw z odpadów Energopomiar zajmuje się od lat. Co roku badamy tysiące próbek, dostarczając wyniki zarówno producentom paliw alternatywnych, jak i cementowniom, spalarniom czy elektrociepłowniom.
Nasze akredytowane laboratorium od lat współpracuje z największymi spalarniami w Polsce, oferując wsparcie merytoryczne oraz pomoc w wypracowaniu najlepszych rozwiązań.

Odpady

Energopomiar oferuje:

 • Pobieranie próbek odpadów kierowanych do termicznego przekształcania
 • Badania morfologii odpadów
 • Pełną charakterystykę jakościową odpadów (badania laboratoryjne)
 • Badania jakościowe odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów
 • Badania jakościowe odpadów do celów raportowania emisji gazów cieplarnianych zgodnie z unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji EU ETS

Paliwa z odpadów

Energopomiar oferuje:

 • Pobieranie próbek odpadów do produkcji paliw alternatywnych
 • Badania morfologii odpadów do produkcji paliw alternatywnych
 • Badania jakościowe paliw z odpadów oraz odpadów do produkcji paliw alternatywnych

Nasi eksperci pomagają w:

 • opracowaniu odpowiedniego planu pobierania próbek,
 • organizacji pobierania próbek i ich transportu do laboratorium,
 • doborze zakresu badań,
 • interpretacji wyników badań.
Akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji AB 550
Jesteśmy największym akredytowanym laboratorium w Polsce świadczącym usługi w zakresie analityki odpadów
Kompleksowe usługi w obszarze badań laboratoryjnych odpadów i paliw z odpadów

Zapoznaj się z pełnym zakresem usługi

Kontakt

Magdalena Winkler
Magdalena Winkler

Kierownik Centralnego Laboratorium

kom: +48 517 895 061

e-mail: laboratorium@energopomiar.com.pl

Sprawdź inne usługi

Analizy laboratoryjne

Analizy laboratoryjne

Usługa oczyszczanie chemiczne

Czyszczenie chemiczne i trawienie

Diagnostyka materiałowa

Diagnostyka materiałowa

Systemy pomiarów fizykochemicznych

Pomiary fizykochemiczne

Pomiary i badania bloków i urządzeń

Pomiary i badania bloków i urządzeń

Nadzór na inwestycjami

Nadzór inwestycyjny