Usługa oczyszczanie chemiczne

Czyszczenie chemiczne i trawienie

Czyszczenie chemiczne i trawienie

Energopomiar świadczy specjalistyczne usługi w zakresie trawienia, czyszczenia chemicznego oraz dmuchania urządzeń i instalacji – począwszy od opracowania projektów i technologii, poprzez uzgodnienia kwestii wymaganych przepisami prawa, dostawę i montaż instalacji pomocniczych oraz chemikaliów, aż po wykonanie prac obiektowych i weryfikację poprawności wykonania procesu.

  • Pomontażowe trawienie i dmuchanie nowych i modernizowanych kotłów, w tym z wykorzystaniem technologii cichego dmuchania
  • Chemiczne czyszczenie urządzeń i instalacji energetycznych, w tym czyszczenie turbin pianą
  • Kontrola energetycznych i ciepłowniczych obiegów wodno-parowych
  • Projektowanie instalacji dawkowania tlenu, pobierania próbek czynnika obiegowego i konserwacji kotłów

Optymalizacja

Wykorzystując naszą wiedzę i wieloletnie doświadczenie możemy zoptymalizować procesy trawienia i czyszczenia pod względem kosztów oraz czasu wykonywania usług, np. dzięki znaczącemu ograniczeniu zastosowania instalacji pomocniczych.

Optymalizacja - czyszczenie chemiczne
Czyszczenie chemiczne i trawienie

Energopomiar świadczy również usługi kontroli jakości czynnika obiegowego i kontroli czystości pary oraz projektowania instalacji.

Usługi realizowane są kompleksowo, łącznie z dostawą chemikaliów niezbędnych do przeprowadzania procesów chemicznego czyszczenia i trawienia.

Nasi specjaliści posiadają uprawnienia UDT do przeprowadzania procesów chemicznego czyszczenia kotłów.

Kontakt

Łukasz Kot
dr inż. Łukasz Kot

Dyrektor ds. kluczowych klientów

kom: +48 502 244 104

e-mail: lkot@energopomiar.com.pl

Kontakt

Wilaszek Przemysław – Prelegent
Przemysław Wilaszek
Kierownik Działu Technologii Wodno-Chemicznych

kom: +48 695 211 715

e-mail: pwilaszek@energopomiar.com.pl

Branże

Energopomiar świadczy specjalistyczne usługi w zakresie czyszczenia chemicznego, trawienia i dmuchania dla klientów z sektora energetyki zawodowej i przemysłowej, ciepłownictwa oraz różnych branż przemysłu.
Energetyka

Energetyka

Energetyka

Ciepłownictwo

Energetyka

Przemysł