Diagnostyka materiałowa

Diagnostyka materiałowa

Diagnostyka materiałowa

Energopomiar wykonuje badania i pomiary metodami nieniszczącymi i niszczącymi, w tym: pomiary grubości ścianek i tlenków, badania defektoskopowe (MT, PT, UT), badania metaloznawcze z oceną stopnia wyczerpania materiału, pomiary twardości, badania własności wytrzymałościowych materiałów, pomiary geometrii elementów.

Prowadzimy profilaktykę materiałową obejmującą badania składu ilościowego i jakościowego osadów na wewnętrznych i zewnętrznych powierzchniach wymiany ciepła. Wykonujemy pomiary i regulację oraz remonty systemów zamocowań z pełną analizą wytrzymałościową rurociągów.

Świadczymy również usługi związane z ochroną antykorozyjną, konserwacją urządzeń na okresy postojów, ustaleniem reżimów chemicznych czynnika obiegowego, badaniem powłok i wykładzin gumowych.

Diagnostyka materiałowa i ocena stanu technicznego elementów urządzeń cieplno-mechanicznych

Kompleksowa diagnostyka rurociągów z pełną analizą wytrzymałościową i naprężeń stanów rzeczywistych

Badania korozyjne materiałów

Konserwacja urządzeń na czas postoju

Efekty właściwej diagnostyki i konserwacji urządzeń

  • wzrost dyspozycyjności i pewności ruchowej urządzeń
  • zmniejszenie kosztów z tytułu optymalizacji procesów technologicznych
  • obniżenie strat na wymianie ciepła
  • poprawa parametrów technologicznych
  • wydłużenie okresów pomiędzy remontami
  • wyznaczenie kierunków modernizacji lub inwestycji
  • wydłużenie czasu eksploatacji (żywotności) urządzeń

Uznanie Urzędu Dozoru Technicznego

Laboratorium Działu Diagnostyki Materiałowej spełnia kryteria dotyczące wymagań normy PN‑EN‑ISO/IEC 17025. Laboratorium posiada uznanie Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania badań laboratoryjnych w zakresie określonym w art. 9 ust. 2 p. 5 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, a więc: badań niszczących i nieniszczących wytwarzanych, naprawianych lub modernizowanych urządzeń technicznych oraz materiałów (świadectwo uznania laboratorium nr LBU-112/07-23).
Znak UDT, LBU-112

Sprzęt

Energopomiar dysponuje wysokiej klasy sprzętem, m.in. skaningowym mikroskopem elektronowym z działem z emisją polową (FEG). Przy jego pomocy można badać różnego rodzaju materiały (oprócz próbek biologicznych) takie jak: próbki suche, proszki, tworzywa sztuczne, guma, laminaty itp., a także sczytywać pierwiastki chemiczne materiałów. Charakteryzuje się wysoką zdolnością rozdzielczą i kontrastem.

Osad eksploatacyjny diagnostyka materialowa
Osad Diagnostyka materialowa
Diagnostyka materialowa

Mikroskop skaningowy jest wykorzystywany w Dziale Diagnostyki Materiałowej do:

$

badania mikrostruktury materiałów metalicznych i powłok – w tym analizy składników struktury, wtrąceń niemetalicznych, wydzieleń, obecności warstw,

$

badania mikrostruktury za pomocą replik triafolowych,

$

mikroanalizy składu chemicznego w mikroobszarach – EDS,

$

badania mikrostruktury tworzyw sztucznych,

$

badania mikrostruktury ochronnych powłok gumowych.

Kontakt

Tomasz Słupik
Tomasz Słupik

Dyrektor Techniczny

kom: +48 601 642 146

e-mail: tslupik@energopomiar.com.pl

Branże

Energetyka

Energetyka

Energetyka

Ciepłownictwo

Energetyka

Przemysł