energetyka jądrowa

Doradztwo techniczne i środowiskowe dla sektora jądrowego 

Ślad węglowy i środowiskowy
Energopomiar oferuje doradztwo środowiskowe, techniczne oraz formalno-prawne i nadzór nad wykonawcami w przedsięwzięciach z zakresu energetyki jądrowej.

Doradztwo środowiskowe

 • Opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia
 • Prowadzenie monitoringu środowiska
 • Wstępna weryfikacja (pre-screening) lokalizacji pod instalacje jądrowe
 • Przygotowanie operatu wodno-prawnego
 • Złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Określenie zakresu i przygotowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko
 • Przeprowadzenie badań środowiskowych
Elektrownia jądrowa
dwóch pracowników pracuje przy komputerze

Doradztwo techniczne

 • Analizy techniczno-ekonomiczne, ekspertyzy, studia wykonalności
 • Weryfikacja dokumentacji technicznej
 • Wsparcie w doborze urządzeń, materiałów, instalacji oraz opracowanie specyfikacji ich dostaw
 • Analiza norm i kodów w celu wskazania różnic w wymaganiach
 • Analiza wymagań Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) i Dystrybucyjnej (IRiESD)
 • Testy odbiorowe (uzgodnienia z PSE, programy, pomiary)
 • Pomiary gwarancyjne

Doradztwo formalno-prawne i nadzór nad wykonawcami

 • Usługi doradcze związane z wyborem wykonawców
  • Identyfikacja potencjalnych wykonawców
  • Udział w wyborze wykonawców
  • Opracowywanie umów z wykonawcami
  • Ocena ofert wykonawców i negocjacje
 • Kontrola kompletności i weryfikacja dokumentacji jakościowej wykonawców
 • Audyty wstępne i kontrola podczas produkcji urządzeń i instalacji
 • Ocena wykonawców, podwykonawców i poddostawców
 • Monitorowanie terminowości dostaw
 • Nadzór nad harmonogramami dostaw, montażu i instalacji
inżynier z tabletem
Ikona dokumentu

Energopomiar jest autorem lub współautorem opracowań dotyczących energetyki jądrowej:

 • Analiza rynku ciepła w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem możliwości zastosowania reaktorów HTGR jako źródła ciepła dla Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ).
 • Analiza dotycząca możliwości zaangażowania polskich przedsiębiorstw w proces realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej dla Ministerstwa Gospodarki (aktualnie Ministerstwo Klimatu i Środowiska).
 • Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla układu automatyki reaktora badawczego MARIA. Umowa z mowę z Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) obejmuje doradztwo techniczne i prawne (w trakcie).

Kontakt

Dariusz Dekarz
Dariusz Dekarz

Dyrektor ds. kluczowych klientów

tel. +48 32 237 63 00

kom: +48 609 031 261

e-mail: ddekarz@energopomiar.com.pl