GOZ – doradztwo techniczne i środowiskowe

Doradztwo techniczne i środowiskowe we wdrażaniu GOZ

GOZ – doradztwo techniczne i środowiskowe
Bazując na wszechstronnej wiedzy zespołu i wieloletnim doświadczeniu w realizacji prac pomiarowo-badawczych i doradczych na rynku energetyki zawodowej i przemysłowej, ciepłownictwa, różnych sektorów przemysłowych oraz sektora komunalnego, Energopomiar oferuje pomoc we wdrażaniu gospodarki o obiegu zamkniętym.
Strategia GOZ dla przedsiębiorstwa

Doradztwo ekspertów Energopomiaru w zakresie wdrożenia GOZ obejmuje usługi:

  • Audyt przedsiębiorstwa.
  • Strategia GOZ dla przedsiębiorstwa.
  • Studium wykonalności GOZ.
  • Pozyskiwanie decyzji administracyjnych dla przedsięwzięć GOZ (odpady, woda i ścieki, energetyka, ciepło).
  • Doradztwo przy pozyskiwaniu finansowania na projekty GOZ.
  • Narzędzia do monitorowania wskaźników.

W pracach doradczych często wykorzystujemy wyniki pomiarów lub analiz chemicznych wykonywanych przez akredytowane laboratoria Energopomiaru.

Laboratorium Inżynierii Środowiska „Energopomiar” Sp. z o.o. posiada Certyfikat Akredytacji nr AB 550, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025.

Akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji AB 550
Naszą przewagą jest wiedza i doświadczenie w realizacji prac w obszarze wszystkich aspektów ochrony środowiska i energetyki.
pracownicy pobierający próbki do badań

Nasze podejście bazuje na łączeniu wiedzy inżynierskiej, ekonomicznej i środowiskowej oraz wiarygodnych danych.

Z Życia Energopomiaru 7.2021

Zapoznaj się z pełnym zakresem usługi

Kontakt

Łukasz Kot
dr inż. Łukasz Kot

Dyrektor ds. kluczowych klientów

kom: +48 502 244 104

e-mail: lkot@energopomiar.com.pl

Nasze usługi kierujemy do:

panorama miasta

Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) oraz spółek komunalnych

budynek firmy

Przedsiębiorstw

specjaliści

Firm doradczych i kancelarii prawnych