Efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna

Energopomiar to profesjonalny partner energetyki i przemysłu w procesie identyfikacji i wykorzystania potencjału oszczędności energii w procesach energetycznych i technologicznych, realizujący wysokiej jakości pomiary i badania cieplne, audyty energetyczne oraz usługi doradcze w zakresie efektywności energetycznej.

Audyt to element dobrej praktyki inżynierskiej, której efekty przekładają się na poprawę działań inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych oraz stanowią bazę dla działań służących poprawie wskaźników techniczno-ekonomicznych funkcjonowania przedsiębiorstwa.

 

Audytem może zostać objęty zarówno główny proces technologiczny lub produkcyjny, jak i procesy pomocnicze oraz poszczególne urządzenia wchodzące w skład ciągu technologicznego.

Energopomiar wykonuje następujące usługi:

  • Audyty energetyczne przedsiębiorstw – zgodnie z wymaganiami Ustawy o efektywności energetycznej
  • Audyty efektywności energetycznej – na potrzeby pozyskania świadectw efektywności energetycznej, tzw. białych certyfikatów
  • Audyty w procesie zarządzania energią – narzędzie diagnostyczne w procesie optymalizacji gospodarki energetycznej i na potrzeby wdrażania systemu zarządzania energią (również według ISO 50001)
  • Audyty w projektach inwestycyjnych i modernizacyjnych – na potrzeby wniosków o dofinansowanie na przedsięwzięcia proefektywnościowe
  • Doradztwo przy pozyskiwaniu białych certyfikatów (świadectw efektywności energetycznej)
  • Doradztwo przy wdrażaniu systemów zarządzania energią zgodnie z normą PN-EN ISO 50001, w tym przeglądy energetyczne i szkolenia
  • Badania i pomiary cieplne urządzeń energetycznych i cieplno-mechanicznych, w tym z wykorzystaniem kamery termowizyjnej
  • Opracowanie i wdrażanie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie gospodarką energetyczną w przedsiębiorstwach
  • Doradztwo przy pozyskiwaniu dofinansowania z funduszy unijnych i krajowych programów pomocowych na projekty proefektywnościowe

Kontakt

Mariusz Kusa
Mariusz Kusa
Kierownik Działu Diagnostyki Eksploatacyjnej 

kom: +48 785 020 339

e-mail: mkusa@energopomiar.com.pl

Branże

Energopomiar realizował usługi związane z efektywnością energetyczną dla sektora paliwowo-energetycznego (rafinerie, gazownie, elektrownie, elektrociepłownie), przemysłu: wydobywczego (górnictwo i hutnictwo), elektromaszynowego (środków transportu), chemicznego (nawozów sztucznych, chemii gospodarczej), spożywczego, papierniczego oraz rynku nieruchomości.
Energetyka

Energetyka

Energetyka

Odnawialne źródła energii

Energetyka

Ciepłownictwo

Energetyka

Klastry energii i spółdzielnie energetyczne

Energetyka

Przemysł

Energetyka

Sektor komunalny