Nadzór na inwestycjami

Niezależny Doradca Techniczny dla banków i instytucji finansowych

Niezależny doradca techniczny

Niezależny Doradca Techniczny (NDT) to usługa dla banków i instytucji finansowych.

Zakres usługi w uproszczeniu można przedstawić następująco:

 • weryfikacja założeń technicznych oraz finansowych projektu inwestycyjnego
 • analiza zgodności realizacji inwestycji z harmonogramami
 • zatwierdzanie faktur – potwierdzanie wykonania prac
 • analiza ryzyka
 • kontrola inwestycji
Usługa jest realizowana w Biurze Doradztwa i Nadzoru Inwestycyjnego Energopomiaru od 2000 roku. Ponad 12 miliardów złotych to nakłady inwestycyjne na projekty, w których Energopomiar uczestniczył jako Niezależny Doradca Techniczny.

Nasza lista referencyjna obejmuje pełnienie funkcji NDT / doradcy technicznego banków / inżyniera nadzorującego na rzecz banków między innymi dla takich inwestycji jak:

 • modernizacje bloków energetycznych, w tym biomasowych,
 • budowy bloków gazowo-parowych oraz elektrociepłowni gazowej,
 • budowy biogazowni,
 • budowy elektrowni wiatrowych,
 • budowy instalacji przygotowania wody, instalacji beztlenowego oczyszczania ścieków oraz modułu kogeneracyjnego,
 • budowa elektrociepłowni kogeneracyjnej,
 • budowy Instalacji Oczyszczania Spalin,
 • budowy instalacji oraz elektrociepłowni w zakładach chemicznych,
 • budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów i budowy sortowni odpadów.
Niezależny Doradca Techniczny oraz usługi Energopomiaru pozwalające określić wpływ na środowisko (w tym ślady środowiskowe) i efektywność energetyczną, oparte na inżynierskiej wiedzy i doświadczeniu, nabierają nowego znaczenia w kontekście finansowania i zarządzania inwestycjami wpisującymi się w założenia taksonomii Unii Europejskiej.

Liczby mówią za siebie

projektów inwestycyjnych

+

nakłady inwestycyjne na projekty, w których Energopomiar uczestniczył jako Inżynier Kontraktu

mld zł

nakłady inwestycyjne na projekty, w których Energopomiar uczestniczył jako Niezależny Doradca Techniczny

mld zł

Korzyści dla naszych Klientów

 • Współpraca z liderem w zakresie usług doradztwa inwestycyjnego w energetyce – tradycje inżynierskie, wiarygodność i kompetencje
 • Gwarancja osiągnięcia założonych celów i ograniczenie ryzyk w projekcie
 • Profesjonalny monitoring rzeczowo-finansowy projektu oraz optymalizacja kosztów
 • Rzetelnie prowadzona dokumentacja projektu
 • Podział kompetencji w projekcie i dostęp do specjalistów wielu branż (doradztwo techniczne, finansowe i prawne)
 • Możliwość rozszerzenia zakresu współpracy na każdym etapie umowy
 • Możliwość zlecania dodatkowych analiz i badań
 • Zarządzanie relacjami z wykonawcami i podwykonawcami oraz wsparcie w ewentualnych sporach
 • Większa wiarygodność przed instytucjami finansującymi / sponsorami projektu

Kontakt

Robert Sic
Robert Sic

Dyrektor Biura Doradztwa i Nadzoru Inwestycyjnego

kom: +48 601 403 351

e-mail: rsic@energopomiar.com.pl