Plany neutralności klimatycznej

Plany neutralności klimatycznej

Analizy przyrodnicze – kompleksowe badania fauny i flory

Energopomiar, korzystając ze swojego bogatego doświadczenia jako doradca inwestycyjny, środowiskowy oraz ekonomiczno-prawny, opracowuje plany neutralności klimatycznej zgodnie z dyrektywą EU ETS i zapisanymi w niej mechanizmami derogacji dla ciepłownictwa.

Zaktualizowana dyrektywa EU ETS przewiduje dodatkowe bezpłatne przydziały na systemy ciepłownicze, tj. możliwość przyznania 30% dodatkowych bezpłatnych uprawnień dla systemów ciepłowniczych na okres od 2026 do 2030 roku, jeżeli w odniesieniu do lat referencyjnych 2014–2018 spełniony jest warunek sporządzenia i wdrożenia planu neutralności klimatycznej.

Opracowywany przez Energopomiar plan neutralności klimatycznej sporządzany jest zgodnie z opublikowanymi wytycznymi i obejmuje:

  • analizę stanu obecnego,
  • zestawienie emisji historycznych według danych zamawiającego,
  • opracowanie kamieni milowych (w cyklu co 5 lat) w zakresie kolejnych inwestycji wpływających na obniżenie emisji do roku 2050 z ukierunkowaniem na technologie nisko- i/lub bezemisyjne oraz poprawę efektywności energetycznej,
  • określenie nakładów inwestycyjnych planowanych inwestycji.

Każdy plan neutralności klimatycznej opracowywany jest indywidualnie w oparciu o plany inwestycyjne zamawiającego oraz możliwość wprowadzenia racjonalnych zmian zapewniających wytyczony w ramach dyrektywy EU ETS spadek emisji.

Kontakt

Marcin Mroncz
Mateusz Ksiądz
p.o. dyrektora ds. kluczowych klientów

kom: +48 506 705 562

e-mail: mksiadz@energopomiar.com.pl

Sprawdź inne usługi

Doradztwo w zakresie adaptacji do zmian klimatu

Doradztwo w zakresie adaptacji do zmian klimatu

Efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna

Doradztwo techniczne i środowiskowe w zakresie taksonomii UE oraz zarządzania zrównoważonymi inwestycjami

Taksonomia UE – doradztwo techniczne i środowiskowe

Rynek mocy

Ślad węglowy i środowiskowy