Pomiary emisji i urządzeń ochrony powietrza

Pomiary emisji i urządzeń ochrony powietrza

Pomiary emisji, ochrona powietrza

Energopomiar posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie pomiarów emisji zanieczyszczeń, pomiarów gwarancyjnych instalacji odsiarczania i odazotowania spalin, pomiarów elektrofiltrów, filtrów tkaninowych oraz innych urządzeń ochrony środowiska. Zajmujemy się również diagnostyką tych urządzeń, określając ich dalszą żywotność oraz możliwość poprawy parametrów technicznych.

Realizujemy prace eksperckie związane z ochroną środowiska, nadzorując procesy proekologicznych modernizacji oraz budowy nowych urządzeń ochrony środowiska.

  • Pomiary równoległe stacjonarnych systemów ciągłego pomiaru emisji zanieczyszczeń
  • Pomiary stężeń i emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych
  • Pomiary skuteczności odpylania elektrofiltrów i innych urządzeń odpylających
  • Odsiarczanie spalin kotłowych – pomiary, badania, doradztwo
  • Odazotowanie spalin – pomiary, badania, doradztwo, przeglądy SCR
  • Pomiary hałasu
  • Badania bilansowe i pomiary emisji rtęci

Akredytowane laboratorium

Usługi są objęte akredytacją PCA nr AB 550 zgodną z normą PN-EN ISO/IEC 17025.

Aparatura pomiarowa i mobilne laboratoria

Aparatura pomiarowa, sprzęt Energopomiaru

Usługi realizujemy w akredytowanym laboratorium badawczym do ciągłych pomiarów emisji zanieczyszczeń powietrza wyposażonym w najnowszej generacji analizatory spalin, wykorzystujące referencyjne metody pomiarowe. Dysponujemy również mobilnymi systemami do automatycznego pomiaru rtęci, zaprojektowanymi z myślą o ciągłym monitorowaniu emisji rtęci. System dokonuje pomiaru w oparciu o zasadę fluorescencyjnej spektroskopii atomowej zimnych par rtęci (ang. Cold Vapor Atomic Fluorescence, CVAF).

Nasze mobilne laboratoria są wyposażone w urządzenia umożliwiające jednoczesny pomiar w kilku punktach pomiarowych. Posiadane  wyposażenie oraz zabudowa aparatury i oprzyrządowania pozwalają na wykonywanie pomiarów niezależnie od sytuacji i warunków klimatycznych.
Mobilne laboratoria pomiary emisji

Kontakt

Grzegorz Werner
Grzegorz Werner
Kierownik Działu Pomiarów Emisji i Urządzeń Ochrony Powietrza

kom: +48 783 294 184

e-mail: gwerner@energopomiar.com.pl

Branże

Usługi pomiarowe, badawcze i doradcze dotyczące szeroko pojętej ochrony powietrza świadczymy dla klientów sektora energetyki zawodowej i przemysłowej, ciepłownictwa, przemysłu rafineryjnego, chemicznego, szklarskiego, papierniczego i spożywczego, a także zakładów termicznego przetwarzania odpadów, cementowi i innych przedsiębiorstw przemysłowych.

Energetyka

Energetyka

Energetyka

Ciepłownictwo

Energetyka

Przemysł

Energetyka

Sektor komunalny