Pomiary i badania bloków i urządzeń

Pomiary i badania bloków i urządzeń

Pomiary i badania bloków i urządzeń

Energopomiar wykonuje badania i pomiary cieplne bloków energetycznych, urządzeń energetycznych i cieplno-mechanicznych. Przedmiotem badań są wszystkie typy kotłów i turbin, a także urządzenia pomocnicze, w tym wszystkie typy zespołów młynowych, wentylatorów, pomp, chłodni, układów chłodzenia i układów ciepłowniczych.

  • Badania i pomiary gwarancyjne.
  • Badania i pomiary przed- i pomodernizacyjne.
  • Badania i pomiary przed- i poremontowe.
  • Badania i pomiary eksploatacyjne (kontrolne, diagnostyczne).
  • Badania i pomiary optymalizacyjne urządzeń energetycznych.
  • Pomiary specjalne z wykorzystaniem metod znacznikowych (m.in. migracji kulek w układach ciągłego czyszczenia skraplacza, pomiarów przepływów w kanałach zamkniętych i otwartych, w tym przepływów ścieków w kanałach i oczyszczalniach).
  • Wyznaczanie strat rozruchowych bloków energetycznych.
  • Badania stanu dynamicznego wirnikowych urządzeń energetycznych.

Specjaliści Energopomiaru opracowują analizy techniczno-ekonomiczne dotyczące procesów technologicznych w elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych i przemysłowych, analizy kosztów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz analizy kosztów usług systemowych i rezerw mocy. Prowadzimy prace doradcze w zakresie efektywności energetycznej, kogeneracji wysokosprawnej, zielonej energii oraz rynku mocy.

Kontakt

Mariusz Kusa
Mariusz Kusa

Kierownik Działu Diagnostyki Eksploatacyjnej 

kom. +48 785 020 339

e-mail: mkusa@energopomiar.com.pl

Branże

Energetyka

Energetyka

Energetyka

Odnawialne źródła energii

Energetyka

Ciepłownictwo

Energetyka

Klastry energii i spółdzielnie energetyczne

Energetyka

Przemysł

Energetyka

Sektor komunalny