Systemy informatyczne

TKE i SAI

systemy informatyczne

System informatyczny TKE, SAI

System TKE® to narzędzie:

  • służące technicznej kontroli eksploatacji instalacji energetycznych,
  • pozwalające na bilansowanie i bieżący nadzór pracy bloku energetycznego,
  • umożliwiające rozdzielenie zużycia energii chemicznej na produkcję ciepła i energii elektrycznej,
  • stanowiące wsparcie w optymalizacji układu poprzez wskazanie czynników wpływających na pogorszenie pracy bloku.
logo system informatyczny TKE

Moduły systemu TKE

Moduł podstawowych obliczeń termodynamicznych

Moduł symulacji

Moduł potrzeb własnych (SAI – System Analiz Inżynierskich)

Moduł analiz rynkowych

Moduł analiz środowiskowych

logo system informatyczny SAI
System TKE® można rozszerzyć o SAI (System Analiz Inżynierskich) umożliwiający kontrolę i wsparcie optymalizacji urządzeń energetycznych pracujących w układach pomocniczych.

Energopomiar jest oficjalnym partnerem OSIsoft w Polsce, oferującego PI SystemTM.

OSIsoft to założona w 1980 roku firma z siedzibą w San Leandro w Kalifornii, USA, posiadająca oddziały na całym świecie. Globalny lider z zakresu analizy operacyjnej oferujący m.in. otwartą infrastrukturę dla firm – PI SystemTM.

system TKE i SAI

Cechy systemu

g

Wysoka elastyczność – wyznaczane wskaźniki, charakterystyki pracy urządzeń

Prosta edycja i konfiguracja map widocznych online. klient w prosty sposób może tworzyć własne mapy synoptyczne, wskazując jakie dane i w jakiej formie mają być wyświetlane (liczba, wykres, tabela, grafika)

f

Stosowane platformy informatyczne dają duże możliwości co do stopnia skomplikowania analiz

Optymalizacje układów, dobierane są specjalnie według potrzeb i oczekiwań klienta

]

Modułowa budowa – dostarczamy standardowe jądro systemu, następnie według potrzeb klienta dobieramy lub projektujemy odpowiednie moduły, specjalnie na jego życzenie, tak by ostatecznie system przedstawiał i pomagał w eksploatacji zgodnie z oczekiwaniami

Wiedza i doświadczenie

Więcej niż serwis

Oferowana przez nas opieka serwisowa ma na celu utrzymanie funkcjonalności systemu oraz wsparcie merytoryczne użytkowników przy interpretacji wskaźników wyznaczanych w systemie

Praktyczne wsparcie

W odróżnieniu od firm informatycznych oferujemy wartość dodaną w postaci doradztwa – dzięki szerokiej wiedzy inżynierskiej w wielu specjalnościach doradzamy jak optymalizować procesy energetyczne

Rozwój systemów

Stawiamy na ciągłe doskonalenie autorskich systemów – proponujemy użytkownikom nowe funkcjonalności oraz systemy komplementarne do już wdrożonych

Najważniejsze funkcje głównych modułów TKE®
$

wyznaczanie wskaźników charakteryzujących pracę turbozespołu, kotła oraz całej elektrowni

$

wyznaczanie zużycia paliw przez poszczególne bloki i całą elektrownię

$

rozdział węgla zmierzonego dla całej elektrowni metodami bezpośrednimi na poszczególne bloki

$

podział zużycia paliw na zużycie paliwa na produkcję energii elektrycznej oraz zużycie paliw na produkcję ciepła

$

identyfikowanie czynników wpływających na pogorszenie się pracy bloku oraz przeliczenie tych czynników na wzrost kosztów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła

$

indywidualna ocena pracy poszczególnych urządzeń i całych układów oraz wpływu ich stanu technicznego na ekonomię pracy elektrowni – system SAI

Kontakt

Mariusz Kusa
Mariusz Kusa
Kierownik Działu Diagnostyki Eksploatacyjnej 

kom: +48 785 020 339

e-mail: mkusa@energopomiar.com.pl

Branże

System TKE® dedykowany jest podmiotom sektora energetyki. System Analiz Inżynierskich ma zastosowanie w szeroko rozumianej branży przemysłowej, ciepłownictwie, branży wodno-kanalizacyjnej, OZE i ciepłownictwie.

Energetyka

Energetyka

Energetyka

Odnawialne źródła energii

Energetyka

Ciepłownictwo

Energetyka

Gospodarka odpadami

Energetyka

Przemysł

Energetyka

Gospodarka wodno-ściekowa

Energetyka

Sektor komunalny

Energetyka

Klastry energii i spółdzielnie energetyczne