Systemy pomiarów fizykochemicznych

Systemy pomiarów fizykochemicznych

Pomiary fizykochemiczne

Energopomiar świadczy specjalistyczne, kompleksowe usługi w zakresie systemów pomiarowych parametrów fizykochemicznych wody i pary, w tym układów poboru i przygotowania próbek oraz aparatury do realizacji zarówno automatycznych, jak i manualnych pomiarów dla klientów z sektora energetyki zawodowej, przemysłowej i ciepłownictwa. Współpracujemy wyłącznie z uznanymi na świecie producentami aparatury do pomiarów fizykochemicznych.

Ponadto świadczymy usługi w zakresie układów dozowania korygentów do korekcji parametrów obiegów wodno-parowych i technologicznych.

Usługi

  • Projektowanie, wykonywanie, dostawa, uruchomienie kompletnych systemów poboru oraz przygotowania próbek wody i pary z urządzeń energetycznych, w tym zamkniętych układów chłodzenia i stabilizacji temperatury próbek do pomiarów fizykochemicznych.
  • Dostawa aparatury do pomiarów (ciągłych oraz laboratoryjnych) konduktywności, odczynu pH, zawartości tlenu, sodu, krzemionki i innych związków rozpuszczonych w wodach technologicznych.
  • Projektowanie, wykonywanie, dostawa, uruchomienie i optymalizacja pracy systemów korekcji chemicznej obiegów wodno-parowych i technologicznych sterowanych manualnie i/lub automatycznie z wykorzystaniem wskazań aparatury ciągłych pomiarów fizykochemicznych.
  • Dobór, dostawa, montaż, uruchomienie, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wraz z dostarczeniem materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych w ramach kompletacji świadczonych umów serwisowych.
  • Usługi serwisowe systemów pomiarów fizykochemicznych wraz z interpretacją wyników oraz sprawdzanie przyrządów za pomocą aparatury wzorcowej.
  • Wykonywanie elementów układów poboru i przygotowania próbek wody lub pary skonstruowanych w oparciu o chłodnice nowej generacji dla schładzania próbek czynnika obiegowego, spełniających wymagania Dyrektywy 2014/68/UE wdrożonej do prawa polskiego Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.07.2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych oraz kompletnych paneli i stojaków, a także montaż instalacji tras impulsowych zgodnych z normą PN-C-04621:1988 (od sondy po analizator).
  • Wykonywanie elementów układów pomiarowych zarówno typowych, jak i nietypowych: wkładek topikowych, bezpieczników termicznych, kolumn jonitowych, elektrod pomiarowych pH, REDOX, jonoselektywnych oraz czujników temperatury i przewodności elektrolitycznej w ramach kompletacji oraz świadczonych umów serwisowych.
  • Kontrole wskazań pomiarów fizykochemicznych u klienta.
  • Ekspertyzy i audyty systemów pomiarów fizykochemicznych.

Co nas wyróżnia:

Krótkie terminy realizacji

krótkie terminy realizacji (kompletacji, montażu i uruchomienia)

Długie okresy gwarancji

długie okresy gwarancji

szybka reakcja serwisu

szybka reakcja serwisu

Kontakt

Wilaszek Przemysław – Prelegent
Przemysław Wilaszek
Kierownik Działu Technologii Wodno-Chemicznych

kom: +48 695 211 715

e-mail: pwilaszek@energopomiar.com.pl

Branże

Usługi dotyczące systemów pomiarów fizykochemicznych wykonujemy dla przedsiębiorstw sektora energetyki zawodowej i przemysłowej, ciepłownictwa i różnych branż przemysłowych.
Energetyka

Energetyka

Energetyka

Ciepłownictwo

Energetyka

Przemysł