Technologia wody ścieków

Technologia wody i ścieków

Technologia wody i ścieków
Energopomiar zajmuje się zagadnieniami technologii wody i ścieków na każdym etapie budowy i modernizacji oraz eksploatacji:
 • obiektów gospodarki wodno-ściekowej w energetyce i przemyśle

 • urządzeń do produkcji wody dla obiegów kotłowych, chłodzących i ciepłowniczych

 • urządzeń do przygotowania wody zdemineralizowanej

 • oczyszczalni ścieków przemysłowych i komunalnych

 • urządzeń do korekcji jakości wody w różnych obiegach, z kontrolą procesów korozyjnych i wytrącania się osadów,

 • urządzeń do oczyszczania ścieków przemysłowych

 • urządzeń oczyszczalni ścieków instalacji mokrego odsiarczania spalin

Prace poprzedzające projektowanie lub modernizację obiektów gospodarki wodno-ściekowej

 • Badania technologiczne wód, kondensatów, ścieków sanitarnych i przemysłowych
 • Prace koncepcyjne i badania pilotowe
 • Prognozy, bilanse jakościowe i ilościowe strumieni w obrębie gospodarki wodno-ściekowej
 • Ocena jakości i przydatności źródeł wód dla różnych zastosowań
 • Analizy oddziaływania obszarów gospodarki ściekowej na środowisko pod kątem dostosowania do wymagań wynikających z przepisów prawa
Doradztwo w przetargach w obszarze gospodarki wodno-ściekowej
 • Doradztwo techniczne, w tym opracowanie części technicznych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz programów funkcjonalno-użytkowych

Prace pomiarowo-badawcze

 • Prace koncepcyjne z zastosowaniem instalacji pilotażowych
 • Nadzór nad rozruchami technologicznymi, prowadzenie ruchu próbnego, nadzorowanie wstępnej eksploatacji, ruch regulacyjny, szkolenie obsługi
 • Pomiary odbiorowe i gwarancyjne obiektów gospodarki wodno-ściekowej
 • Pomiary eksploatacyjne
 • Optymalizacja pracy urządzeń i instalacji oraz procesów technologicznych
 • Diagnostyka i kontrola pracy urządzeń, instalacji oraz przebiegu procesów technologicznych
 • Badania laboratoryjne żywic jonowymiennych nowych i eksploatowanych

Innowacyjna metoda usuwania amoniaku ze ścieków

Technolodzy i chemicy Energopomiaru opracowali autorską metodę usuwania amoniaku ze ścieków w oczyszczalni ścieków z instalacji mokrego odsiarczania spalin. W 2020 roku innowacyjnemu rozwiązaniu pn. „Sposób usuwania amoniaku ze ścieków i kolumna strippingowa do usuwania amoniaku ze ścieków” została przyznana ochrona patentowa.

Główne zalety instalacji do oczyszczania ścieków opracowanej przez zespół Energopomiaru:
 • modułowy charakter instalacji pozwalający na jej zabudowę do już pracujących oczyszczalni ścieków mokrego odsiarczania spalin bez ingerencji w ich proces oczyszczania
 • szybka regulacja parametrów procesowych w zależności od wymaganego poziomu redukcji stężenia amoniaku
 • krótki czas zatrzymania ścieków w instalacji w stosunku do otrzymanej wydajności oczyszczania ścieków z jonu amonowego na poziomie nawet 77%
 • instalacja nie generuje nowych ścieków – możliwość wykorzystania powstałego kondensatu wody amoniakalnej do innych procesów technologicznych
Innowacyjna metoda usuwania amoniaku ze ścieków
E

Pracownicy Energopomiaru uczestniczą w pracach Komitetów Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego:

 • KT 121 Jakość Wody – Badania Chemiczne – Substancje Nieorganiczne,
 • KT 257 ds. Metrologii Ogólnej.
Z Życia Energopomiaru 7.2021

Zapoznaj się z pełnym zakresem usługi

Kontakt

Łukasz Kot
dr inż. Łukasz Kot

Dyrektor ds. kluczowych klientów

kom: +48 502 244 104

e-mail: lkot@energopomiar.com.pl

Kontakt

Wilaszek Przemysław – Prelegent
Przemysław Wilaszek
Kierownik Działu Technologii Wodno-Chemicznych

kom: +48 695 211 715

e-mail: pwilaszek@energopomiar.com.pl

Branże

W zakresie technologii wody i ścieków Energopomiar świadczy usługi pomiarowo-badawcze i doradcze dla klientów sektora energetyki zawodowej i przemysłowej, ciepłownictwa, przemysłu chemicznego, papierniczego i innych przedsiębiorstw przemysłowych.

Energetyka

Energetyka

Energetyka

Ciepłownictwo

Energetyka

Przemysł

Energetyka

Sektor komunalny

Energetyka

Gospodarka wodno-ściekowa