Usługa technologie wodorowe

Technologie wodorowe

Technologie wodorowe

Energopomiar wspiera klientów w procesach transformacji energetycznej, która może być oparta między innymi o technologie wodorowe. Produkcja zielonego wodoru wymaga od inwestorów kompleksowego podejścia, dlatego w ramach swoich usług oferujemy:

  • Doradztwo w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań do produkcji oraz zagospodarowania zielonego paliwa, w tym wielowariantowe analizy koncepcyjne i studia wykonalności.
  • Doradztwo w zakresie ochrony środowiska – wsparcie przy pozyskiwaniu lub aktualizacji wymaganych prawem pozwoleń środowiskowych.
  • Doradztwo i nadzór na każdym etapie procesu inwestycyjnego – począwszy od opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), doradztwa w procesie przetargowym i przy wyborze dostawców, poprzez nadzór nad realizacją (w tym pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu), koordynację szkoleń dla obsługi, a kończąc na wsparciu przy oddaniu do eksploatacji w pełni funkcjonalnego układu.
  • Doradztwo formalno-prawne, w tym również wsparcie w zakresie poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania z programów krajowych i unijnych.

Kontakt

Marcin Mroncz
Marcin Mroncz

Dyrektor ds. strategii i rozwoju

kom: +48 503 981 145

e-mail: mmroncz@energopomiar.com.pl

Sprawdź inne usługi

Usługa pomiary emisji i urządzeń

Pozwolenia środowiskowe i doradztwo

Usługa pomiary emisji i urządzeń

Nadzór inwestycyjny

Branże

Energetyka

Energetyka

Energetyka

Ciepłownictwo

Energetyka

Przemysł

Energetyka

Odnawialne źródła energii