Usługa technologie wodorowe

Wsparcie projektów wodorowych

Technologie wodorowe

Jednym z elementów działań dekarbonizacyjnych jest wdrażanie rozwiązań polegających na wytwarzaniu, magazynowaniu i zagospodarowaniu zielonego wodoru. Energopomiar wspiera klientów w procesach transformacji energetycznej, która może być oparta właśnie o technologie wodorowe.
Produkcja zielonego wodoru wymaga od inwestorów kompleksowego podejścia, dlatego w ramach swoich usług oferujemy doradztwo techniczne, środowiskowe i formalno-prawne przy wdrażaniu inwestycji.

Dla podmiotów wprowadzających rozwiązania oparte na wodorze Energopomiar świadczy usługi w zakresie:
  • doradztwa technicznego w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań do produkcji oraz zagospodarowania zielonego paliwa, w tym wielowariantowe analizy koncepcyjne, studia wykonalności, program funkcjonalno-użytkowy (PFU),
  • opracowania wniosku o dofinansowanie (wraz z wymaganą dokumentacją) inwestycji z programów krajowych i unijnych,
    doradztwa środowiskowego (opracowanie wymaganych dokumentów, pozwoleń środowiskowych, opinii, ocen oddziaływania na środowisko itd. oraz wsparcie przy kontakcie z urzędami i organami weryfikującymi dokumentację),
  • obliczenia śladu węglowego i środowiskowego (dla organizacji i produktu),
  • doradztwa pod kątem zgodności z Taksonomią UE (wdrożenie wymogów, kwalifikacja oraz ocena zgodności),
  • doradztwa i nadzoru na każdym etapie procesu inwestycyjnego – począwszy od opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), doradztwa w procesie przetargowym i przy wyborze dostawców, poprzez nadzór nad realizacją [w tym Inżynier Kontraktu (dla inwestorów) i Niezależny Doradca Techniczny (dla banków i instytucji finansujących inwestycje)], koordynację szkoleń dla obsługi, a kończąc na wsparciu przy oddaniu do eksploatacji w pełni funkcjonalnego układu.
Powyższe usługi obejmują również doradztwo przy inwestycjach w OZE realizowanych w celu zasilania instalacji wytwarzających zielony wodór.

W kompleksowe doradztwo i pomiary dla projektów wodorowych zaangażowane są jednostki organizacyjne Energopomiaru: Dział Diagnostyki Eksploatacyjnej, Dział Monitoringu i Doradztwa Środowiskowego, Dział Technologii Wodno-Chemicznych, Biuro Projektów Innowacyjnych, Biuro Doradztwa i Nadzoru Inwestycyjnego.

Wsparcie projektów wodorowych

Zapoznaj się z pełnym zakresem usługi

Kontakt

Marcin Mroncz
Mateusz Ksiądz
p.o. dyrektora ds. kluczowych klientów

kom: +48 506 705 562

e-mail: mksiadz@energopomiar.com.pl

Sprawdź inne usługi

Usługa pomiary emisji i urządzeń

Pozwolenia środowiskowe i doradztwo

Rynek mocy

Ślad węglowy i środowiskowy

Nadzór na inwestycjami

Nadzór inwestycyjny

Doradztwo techniczne i środowiskowe w zakresie taksonomii UE oraz zarządzania zrównoważonymi inwestycjami

Taksonomia UE – doradztwo techniczne i środowiskowe

Technologia wody ścieków

Technologia wody i ścieków

Branże

Energetyka

Energetyka

Energetyka

Ciepłownictwo

Energetyka

Przemysł

Energetyka

Odnawialne źródła energii