Testy odbiorowe

Testy odbiorowe

Energopomiar jest uznaną na rynku firmą ekspercką świadczącą usługę kompleksowego przeprowadzenia testów odbiorowych jednostek wytwórczych zgodnie z wymaganiami:

 • PSE SA oraz operatorów sieci dystrybucyjnych zawartymi w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej/Dystrybucyjnej (IRiESP/IRiESD),
 • Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 27.04.2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG),
 • Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24.11.2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i odbudowy systemów elektroenergetycznych (NC ER).

W trakcie implementacji wymagań kodeksu sieci NC RfG nasza firma uczestniczyła w pracach komisji PTPiREE ds. opracowania procedury i zasad testowania modułów wytwarzania energii.

Badania odbiorcze realizowane są dla:

 • nowych jednostek wytwórczych typu C i D przyłączanych do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej podlegających wymaganiom kodeksów sieci NC RfG i NC ER,
 • istniejących jednostek wytwórczych (testy okresowe i kontrolne) podlegających wymaganiom IRiESP, IRiESD oraz Planowi testów SGU.
Ze względu na zastosowaną technologię wytwarzania energii oraz sposób przyłączenia jednostki wytwórczej do sieci testy odbiorowe realizowane są na następujących obiektach:
 • synchronicznych jednostkach wytwórczych (konwencjonalne elektrownie cieplne i wodne),
 • modułach parku energii – PPM (farmy wiatrowe, farmy fotowoltaiczne).

Podczas prób i badań prowadzonych przez naszych specjalistów weryfikacji podlegają następujące zdolności techniczne:

Testy odbiorowe/zgodności nowych jednostek wytwórczych typu C i D przyłączanych do sieci Właściwego Operatora Systemu
 • test automatyki LFSM-O,
 • test automatyki LFSM-U,
 • test FSM (regulacja pierwotna),
 • test regulacji odbudowy częstotliwości (regulacja wtórna),
 • test zdolności do rozruchu autonomicznego,
 • test zdolności do pracy na potrzeby własne,
 • test zdolności do generacji mocy biernej,
 • test trybu regulacji napięcia,
 • test trybu regulacji mocy biernej,
 • test trybu regulacji współczynnika mocy,
 • test tłumienia oscylacji mocy (PSS),
 • test pracy wyspowej,
 • test zdolności do pracy z mocą minimalną,
 • test zdolności do pracy z mocą maksymalną,
 • test możliwości regulacji mocy czynnej,
 • sprawdzenie AVR pod obciążeniem,
 • test układu ARNE,
 • sprawdzenie czasów rozruchu,
 • sprawdzenie blokad i zabezpieczeń technologicznych.
  Dla nowo przyłączanych jednostek wytwórczych wykonujemy ponadto następujące usługi
  • testy uproszczone w przypadku braku posiadania odpowiedniego certyfikatu sprzętu/komponentu (jednostki wytwórcze typu B),
  • opracowanie wymaganych załączników do wniosków EON, ION i FON (jednostki wytwórcze typu D),
  • pomiary gwarancyjne w zakresie badań systemu pomiarów i wizualizacji oraz układów automatycznej regulacji (UAR).
  Testy okresowe SGU istniejących jednostek wytwórczych
  • test pracy w układach wydzielonych/wyspowych (odrębne sprawdzenia regulacji napięcia
   i częstotliwości w zakresie planu obrony oraz odbudowy),
  • test samostartu,
  • ponowne podanie napięcia,
  • próba systemowa uruchomienia elektrowni cieplnej ze źródła samostartującego.
  Testy kontrolne istniejących jednostek wytwórczych:
  • test minimum technicznego,
  • test mocy osiągalnej,
  • test układu regulacji pierwotnej, wtórnej i trójnej (LFC),
  • test układu ARNE,
  • test zrzutów obciążenia do pracy na potrzeby własne (PPW),
  • test gotowości do obrony i odbudowy zasilania KSE (praca wyspowa).

  Kontakt

  Łukasz Kot
  Szymon Pająk
  Kierownik Działu Automatyki

  kom: +48 691 859 539

  e-mail: spajak@energopomiar.com.pl

  Branże

  Energetyka

  Energetyka

  Energetyka

  Ciepłownictwo

  Energetyka

  Przemysł

  Energetyka

  Odnawialne źródła energii