Usługi w zakresie OZE

Usługi w zakresie OZE

Usługi w zakresie OZE
 • Analizy techniczno-ekonomiczne dla podmiotów planujących inwestycje polegające na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii
 • Due diligence w aspektach technicznych i środowiskowych
 • Doradztwo środowiskowe – przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pod planowane przedsięwzięcia w zakresie OZE oraz przygotowanie obiektów przemysłowych/instalacji do uzyskania określonych pozwoleń i zezwoleń (w tym pozwoleń zintegrowanych, pozwoleń wodnoprawnych itd.)
 • Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (dla inwestorów) oraz Niezależnego Doradcy Technicznego (usługa świadczona dla banków i instytucji finansujących) przy budowie biogazowni, farm wiatrowych, bloków energetycznych i in.
 • Testy odbiorowe przed przekazaniem do eksploatacji
 • Opracowanie dokumentacji uwierzytelniającej do wniosku o uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z wykorzystaniem źródeł odnawialnych
 • Pełny zakres analizy chemicznych i fizykochemicznych.
 • Pomiary wielkości emisji do powietrza w elektrociepłowniach biogazowych
 • Pomiary hałasu emitowanego do środowiska z terenów biogazowni, farm wiatrowych i in.
 • Pomiary sprawności silników gazowych zasilanych biogazem
 • Pomiary inwentaryzacyjne paliw stałych (w tym biomasy) na składowiskach

Kontakt

Tomasz Słupik
Tomasz Słupik

Dyrektor Techniczny

kom: +48 601 642 146

e-mail: tslupik@energopomiar.com.pl

Sprawdź inne usługi

Usługa pomiary emisji i urządzeń

Pomiary emisji i urządzeń ochrony powietrza

Usługa pomiary emisji i urządzeń

Pomiary i badania bloków i urządzeń

Usługa pomiary emisji i urządzeń

Testy odbiorowe

Nadzór na inwestycjami

Nadzór inwestycyjny

Usługa pomiary emisji i urządzeń

Pozwolenia środowiskowe i doradztwo

Usługa pomiary emisji i urządzeń

Analizy laboratoryjne

Usługa technologie wodorowe

Technologie wodorowe

Usługa pomiary emisji i urządzeń

Diagnostyka materiałowa

Biomasa – pomiary i badania

Biomasa – pomiary i badania

Branże

Energetyka

Energetyka

Energetyka

Odnawialne źródła energii

Energetyka

Ciepłownictwo

Energetyka

Klastry energii i spółdzielnie energetyczne

Energetyka

Przemysł

Energetyka

Sektor komunalny