Kompleksowe świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości

7 listopada 2022

„Energopomiar” Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach zaprasza do wzięcia udziału w postepowaniu na Kompleksowe świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości w obiektach wraz z odśnieżaniem dróg dojazdowych oraz stref parkingowych należących do Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym.

Przedmiotem zamówienia są:
– czynności związane z utrzymaniem porządku w obiektach Zamawiającego,
– czynności związane z odśnieżaniem i utrzymaniem dróg dojazdowych oraz stref parkingowych na terenie Zamawiającego.

W celu umożliwienia uzyskania niezbędnych informacji, odnoszących się do zakresu i wyceny prac, Zamawiający zaprasza (po uprzednim uzgodnieniu terminu) do dokonania wizji lokalnej.

Osobami wyznaczonymi do kontaktu są:

Eugeniusz Kolarz, nr tel. kom. 506 703 575

Magdalena Wiśniewska, nr tel. kom. 501 414 771

Termin składania ofert upływa dnia 18 listopada 2022 r., o godz. 12:00.

inne zapytania ofertowe

Wykonanie dokumentacji przebudowy parteru budynku B

„Energopomiar” Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach zaprasza do udziału w postępowaniu na Wykonanie dokumentacji przebudowy parteru budynku B z dostosowaniem w szczególności pomieszczenia przygotowalni próbek. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wytycznymi...

Przebudowa źródła napięcia 

„Energopomiar” Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach zaprasza do udziału w postępowaniu na Przebudowę źródła napięcia gwarantowanego dla rozdzielnicy SN zabudowanej w stacji GLG G302. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, przedmiarem robót...