Remont Sali konferencyjnej

16 listopada 2023

„Energopomiar” Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach zaprasza do udziału w postępowaniu na Remont Sali konferencyjnej w budynku B.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym.

W celu umożliwienia uzyskania niezbędnych informacji, odnoszących się do zakresu i wyceny prac, Zamawiający zaprasza (po uprzednim uzgodnieniu terminu) do dokonania wizji lokalnej.

Informacji w zakresie spraw budowlanych udziela od wtorku – czwartku w godz. 09:00 – 15:00 Wojciech Witos, pod nr tel. kom. +48 662 825 432, natomiast w zakresie spraw elektrycznych od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 – 13:00 udziela Grzegorz Prochota, pod nr tel. kom. +48 601 428 301.

Termin składania ofert upływa dnia 30 listopada 2023 r., o godz. 10:00

(za termin złożenia Oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu Oferty do Zamawiającego, a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę).

inne zapytania ofertowe

Sprzedaż wózka jezdniowego podnośnikowego „LWÓW”

„Energopomiar” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. gen. J. Sowińskiego 3, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż wózka jezdniowego podnośnikowego „LWÓW”.Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku.Oferowany środek trwały można oglądać w terminie...

Sprzedaż wózka jezdniowego podnośnikowego „LWÓW”

„Energopomiar” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. gen. J. Sowińskiego 3, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż wózka jezdniowego podnośnikowego „LWÓW”.Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku.Oferowany środek trwały można oglądać w terminie...